Kampanja partizansko.info: pomozite nam da prepoznamo pale borce

Identitet palih boraca danas je jedna od najvećih enigmi Partizanskog spomen-groblja. Apelujemo na porodice i poznavaoce istorije Mostara da nam se jave preko Kontakt stranice ukoliko mogu da prepoznaju nekog sa slika u prilogu.

Sajt Partizansko.info je nastao u želji da se sakupe na jednom mjestu podaci o palim borcima Mostara i okoline, kao i sačuva sjećanje na njihova djela. Osamdesetak godina nakon Drugog svjetskog rata i njihovih pogibija dosta toga je izgubljeno ili zaboravljeno.

Od puštanja veb sajta u junu 2023. do početka ove kampanje, sakupljeno je 98** individualnih fotografija koje možete pregledati ovdje. (Na sajtu takođe postoji stranica gdje pokušavamo da prepoznamo borce na grupnim fotografijama. Zahvaljujemo pojedincima i porodicama koji su nam do sada poslali slike ili pomogli da identifikujemo pojedine borce!)

Međutim, postoji jedan značajan izvor fotografija koji nismo uspjeli u potpunosti da dokučimo i potrebna nam je vaša pomoć.

U brošuri “Partizanski spomenik u Mostaru” (1980) objavljene su fotografije 479 palih boraca od navedenih 628 imena. Na žalost, slike su sitno štampane, nisu poredane po redoslijedu, niti je ispod njih navedeno ime borca, tako da je danas nemoguće sa sigurnošću utvrditi ko je ko.

Slike iz brošure smo donekle uvećali, a imena onih koje smo do sad prepoznali su navedena ispod slike i pod odgovarajućim rednim brojem. Prepoznajete li još nekog? Pišite nam.

** Nadopuna: Do 29.4.2024. prepoznali smo (uz vašu pomoć i pomoć jedne male fotografije jednog davnog panoa u slavu boraca) 223 lica. Pogledajte sve identifikovane borce ovdje.

6. Mustafa H. Alikalfić; 8. Nijaza Nada Bajat; 10. Mirzo Balić; 11. Mustafa Balić; 13. Muhidin Bašagić; 15. Slavko Bašić; 17. Slavko Balać; 22. Darinka Bitanga; 23. Neđo Bitanga; 24. Rade Bitanga; 26. Fatima Brkić; 27. Hamdija Brkić; 30. Hivzija Brkić; 32. Hasan Bubić; 33. Muhamed Čerkić; 38. Mugdim Ćatić; 40. Adil Ćatić; 41. Mujo Ćišić; 42. Mithad Ćišić; 43. Mahmut Đikić; 44. Ibrahim Ćišić; 47. Mustafa Ćišić; 51. Dragi Ćišić; 56. Ale Ćišić; 63. Zehra Đilitović; 64. Nazif Džepo

65. Nijaz Bajat; 76. Ešref Fejić; 77. Samija Fejić-Krajina; 78. Šefko Fejić; 80. Ramiza Forić; 86. Emina Haćam; 87. Nedžad Haćam; 90. Seid Bukovac; 91. Mustafa Buljko; 95. Fatima Hanić*; 96. Muhamed Hojlaš; 97. Miladin Ćećez; 98. Šaćir Čelebić; 99. Mehmed Ćemal; 104. Milena Ivelja; 106. Mehmed Ćumurija; 107. Ekrem Ćurić; 108. Smajil Jugo; 109. Ekrem Jusufović; 111. Džemal Kajtaz; 113. Hamdija Dizdarević; 118. Hilmija Katica; 121. Muhamed Džudža;122. Vinko Džidić; 124. Branko Kosjerina; 125. Hilmija Katica (opet)

132. Ramiza Elezović; 133. Abduselam Elezović; 134. Zijo Elezović; 135. Omer Fazil; 137. Ibrahim Frko; 140. Radojka Gnjatić Ivanišević; 141. Anđelko Goatti; 145. Sidika Bučuk-Hadžić; 148. Ibrahim Hadžimusić; 150. Emina Hadžiomerović; 152. Muhamed Hadžiomerović; 153. Rudolf Hrozniček; 154. Mustafa Humo; 159. Mustafa Husković; 161. Milan Ivetić; 164. Eneza Jakirović; 165. Mustafa Kanje; 166. Đorđo Janjalija; 167. Petar Janjalija; 168. Nada Janjić; 169. Husnija Kanje; 171. Salih Kanje; 174. Zdenka Karačić; 180. Drago Knežić; 181. Luka Knežić; 189. Radojka Krčmar.

193. Džemal Fejić ; 194. Esad Fejić; 196. Đorđe Kuić; 197. Ludvig Kujundžić; 205. Žarko Marić, 206. Remzija Maslo; 207. Pero Markulin; 209. Arif Hadžiselimović; 213. Salko Milavić; 214. Pava Miletić; 215. Danilo Miličević; 217. Jusuf Hadžiomerović; 223. Života Neimarević (?); 227. Šaćir Palata; 228. Drago Palavestra; 229. Emir Pašić; 230. Mustafa Pašić; 242. Mirko Konjevod; 248. Remzija Rebac

264. Omer Livnjak; 265. Desa Antelj*; 272. dr Ivica Milaković; 273. Risto Milićević; 276. Mustafa Mirica; 278. Asim Mrgan; 279. Salko Mrkonjić; 280. Dušan Mučibabić; 281. Mehmed Omeragić; 282. Mirko Onešćuk; 283. Sofija Onešćuk; 284. dr Asim Opijač; 285. Zvonimir Orlić; 286. Hasan Oručević; 287. Ethem Pala; 288. Ibrahim Pala; 292. Muhamed Pekušić; 295. Tanja Peško; 297. Sabrija Puzić; 300. Nikola Obuljen; 303. Mihajlo Popović; 304. Ibrahim Raljević; 305. Mustafa Repak; 306. Ahmet Spužić; 307. Alija Rizikalo; 308. Ekrem Riđanović; 310. Bisera Salahović; 316. Mujo Babić Selimhodžić; 317. Škoro Milan

324. Milorad Skiba; 326. Kemal Sulejmanović; 329. Hidajet Šarić; 330. Kemal Šarić; 331. Ahmet Šehović; 332. Salko Šehović; 334. Salko Šestić; 338. Predrag Škrobić; 340. Salko Šuko; 341. Muhamed Taslaman Beg; 348. Salko Pezo; 351. Mile Miletić; 352. Šefik Vila; 354. Rade Vuković, 355. Radojka Vuković; 356. Slobodan Vuković; 357. Zlatka Vuković; 358. Živko Vuković; 359. Muhamed Zagorčić; 360. Rabija Zekić; Narodni heroji Hercegovine poginuli u NOB: 363. NH Mladen Balorda; 364. NH Karlo Batko; 365. NH Savo Belović*; 366. NH Manojlo Benderać Majo*; 369. NH Ante Kelava*; 371. NH Rifat Frenjo; 372. Jure Galić Veliki; 373. NH Dukica Grahovac; 374. NH Mithad Haćam; 375. NH Maksim Kujundžić*; 378. NH Ahmed Pintul; 379. NH Miro Popara*; 380. NH Dragica Pravica*; 381. NH Marijan Primorac*; 382. NH Danilo Soldatić*; 383. NH Radovan Šakotić*.

386. Halid Sadiković; 388. Džemšid Šarić; 389. Hidajet Šarić; 390. Ismet Šarić; 393. Omer Ševa; 395. Fatima Ševa; 400. Ilija Terzić*; 401. Husein Tikveša; 404. Ismet Terzimehić; 405. Bećir Trbonja; 407. Omer Trbonja; 408. Dževad Vrgora; 409. Zijad Vrgora; 413. Muhamed Hamid Vuk; 414. Danilo Vukajlović; 416. Ante Zelenika; 417. Niko Zelenika*; 418. Ante Zuanić; 419. Reuf Zubčević; 420. Tadžudin Zubčević; Narodni heroji Hercegovine poginuli u NOB (nastavak): 425. NH Jefto Bošnjak*; 426. NH Ljubo Brešan; 427. NH Leo Bruk; 428. NH Adem Buć; 429. NH Mustafa Ćemalović; 430. NH Jusuf Čevro; 432. NH Milan Kukić*; 434. NH Ljuba Miljanović*; 435. NH Vaso Miskin Crni*; 436. NH dr Safet Mujić; 437. NH Šefik Obad; 438. NH Ante-Rade Šarić Španac*; 439. NH Enes Orman*; 440. NH Mustafa Latifić*; 441. NH Obren Šupić*; 446. NH Hasan Zahirović Laca; 447. NH Asim Zupčević*

448. Nikola Abramović Bjelica, 452. Omer Buljubašić; 454. Šerif Burić; 456. Sofija Bakarić; 462. Mubera Ćemalović; 463. Omer Ćemalović; 464. Ljubo Zelenika; 466. Jusuf Bijavica; 477. Salko Šehović (opet).

* nemaju spomen-ploču na Partizanskom spomen-groblju

Ukoliko prepoznajete nekog sa slika gore ili nekog drugog izvora, ili posjedujete porodične fotografije sa palim borcima, molimo da nas obavijestite preko stranice Kontakt. Sačuvajmo od zaborava!

IZ NEKADAŠNJE KOLEKCIJE:

Priča se da je Avdo Humo šezdesetih godina prošlog vijeka poslao dva radnika muzeja da sakupe od porodica što više slika boraca. Tako je nastala bogata zbirka fotografija palih boraca koja se čuvala u nekadašnjem Zavičajnom muzeju u Mostaru. Na žalost, kako nam je nezvanično rečeno, zbirka je dosta postradala u posljednjem ratu.