Skip to content

Profili sa fotografijama

Foto profili palih boraca

Na ovoj stranici prikazujemo foto profile palih boraca koje smo do sad sakupili. Naša kolekcija raste, ipak potrebna nam je vaša pomoć. Imate slike drugih palih boraca Mostara i okoline? Pišite nam.

Ploca partizana Nikola M. ABRAMOVIĆ

Nikola M. ABRAMOVIĆ

(1905. Dabar – 1941. Gospić)

Ploca partizana Mustafa H. ALIKALFIĆ

Mustafa H. ALIKALFIĆ

(1905. Mostar – 1945. Jasenovac)

Ploca partizana Mirko V. ANDRIĆ

Mirko V. ANDRIĆ

(1918. Pijesci – 1945. Kiseljak)

Ploca partizana Radmila U. AVDALOVIĆ

Radmila U. AVDALOVIĆ

(1917. Mrkonjić-Grad – 1942. Rilje)

Ploca partizana Mladen U. AVDALOVIĆ

Mladen U. AVDALOVIĆ

(1923. Nevesinje – 1941. Svilajnac)

Ploca partizana Boro U. AVDALOVIĆ

Boro U. AVDALOVIĆ

(1913. Korita, Gacko – 1942. Zagoričani)

Ploca partizana Nijaza A. BAJAT 

Nijaza A. BAJAT 

(1925. Mostar – 1944. Lisičići)

Ploca partizana Nijaz A. BAJAT 

Nijaz A. BAJAT 

(1923. Mostar – 1942. Potoci)

Ploca partizana Sofija S. BAKARIĆ 

Sofija S. BAKARIĆ 

(1924. Beograd – 1944. Stara Gradiška)

Ploca partizana Slavko N. BALAĆ 

Slavko N. BALAĆ 

(1914. Sinj – 1941. Lepoglava)

Ploca partizana Mirzo A. BALIĆ 

Mirzo A. BALIĆ 

(1912. Mostar – 1945. Jasenovac)

Ploca partizana Mustafa A. BALIĆ 

Mustafa A. BALIĆ 

(1922. Mostar – 1945. Jasenovac)

Ploca partizana Mladen D. BALORDA, narodni heroj 

Mladen D. BALORDA, narodni heroj 

(1921. Mostar – 1943. Ovojci)

Ploca partizana Vasilije D. BALORDA 

Vasilije D. BALORDA 

(1923. Mostar – 1941. Kraljevo)

Ploca partizana Muhidin M. BAŠAGIĆ

Muhidin M. BAŠAGIĆ

(1918. Nevesinje – 1943. Konjic)

Ploca partizana Karlo V. BATKO, narodni heroj 

Karlo V. BATKO, narodni heroj 

(1907. Sarajevo – 1943. Konjic)

Ploca partizana dr Berta J. BERGMAN

dr Berta J. BERGMAN

(1894. Blažuj – 1945. Jasenovac)

Ploca partizana Alfred J. BERGMAN

Alfred J. BERGMAN

(1901. Visoko - 1941. Zagreb)

Ploca partizana Rade A. BITANGA 

Rade A. BITANGA 

(1891. Mostar – 1941. Lepoglava)

Ploca partizana Neđo R. BITANGA 

Neđo R. BITANGA 

(1918. Mostar – 1943. Malo Polje)

Ploca partizana Darinka F. BITANGA 

Darinka F. BITANGA 

(1891. Mostar – 1943. Mostar)

Ploca partizana Ljubo B. BREŠAN, narodni heroj 

Ljubo B. BREŠAN, narodni heroj 

(1913. Dubrovnik – 1943. Ovojci)

Ploca partizana Hamdija M. BRKIĆ

Hamdija M. BRKIĆ

(1921. Mostar – 1943. Sutjeska)

Ploca partizana Fatima M. BRKIĆ 

Fatima M. BRKIĆ 

(1916. Mostar – 1943. Stara Gradiška)

Ploca partizana Ahmet M. BRKIĆ 

Ahmet M. BRKIĆ 

(1924. Mostar – 1944. Nevesinje)

Ploca partizana Leo F. BRUK, narodni heroj 

Leo F. BRUK, narodni heroj 

(1911. Dubrovnik – 1943. Čelebići)

Ploca partizana Hasan A. BUBIĆ 

Hasan A. BUBIĆ 

(1914. Mostar – 1943. Bijela)

Ploca partizana Mahmut J. BUČUK 

Mahmut J. BUČUK 

(1918. Trebinje – 1944. Stara Gradiška)

Ploca partizana Sidika H. BUČUK-HADŽIĆ 

Sidika H. BUČUK-HADŽIĆ 

(1920. Mostar – 1945. Stara Gradiška)

Ploca partizana Adem I. BUĆ, narodni heroj 

Adem I. BUĆ, narodni heroj 

(1914. Mostar – 1943. Sarajevo)

Ploca partizana Seid M. BUKOVAC 

Seid M. BUKOVAC 

(1922. Ljubuški – 1942. Jasenovac)

Ploca partizana Luka G. CVITKOVIĆ

Luka G. CVITKOVIĆ

(1915. Mostar - 1945. Martinovo Selo)

Ploca partizana Esad S. ČERKIĆ 

Esad S. ČERKIĆ 

(1926. Mostar – 1944. Zagreb)

Ploca partizana Jusuf M. ČEVRO, narodni heroj 

Jusuf M. ČEVRO, narodni heroj 

(1914. Mostar – 1941. Mostar)

Ploca partizana Mugdim A. ĆATIĆ 

Mugdim A. ĆATIĆ 

(1921. Mostar – 1942. Mostar)

Ploca partizana Adil A. ĆATIĆ 

Adil A. ĆATIĆ 

(1924. Mostar – 1943. Doli)

Ploca partizana Miladin M. ĆEĆEZ 

Miladin M. ĆEĆEZ 

(1919. Mostar – 1941. Lepoglava)

Ploca partizana Mehmed M. ĆEMAL

Mehmed M. ĆEMAL

(1929. Mostar – 1945. Sarajevo)

Ploca partizana Mustafa A. ĆEMALOVIĆ, narodni heroj 

Mustafa A. ĆEMALOVIĆ, narodni heroj 

(1923. Mostar – 1943. Mostar)

Ploca partizana Dragi S. ĆIŠIĆ 

Dragi S. ĆIŠIĆ 

(1922. Mostar – 1945. Jesenice)

Ploca partizana Alija S. ĆIŠIĆ

Alija S. ĆIŠIĆ

(1920. Mostar – 1943. Mostar)

Ploca partizana Mehmed A. ĆUMURIJA

Mehmed A. ĆUMURIJA

(1910. Mostar – 1945. Sarajevo)

Ploca partizana Ekrem O. ĆURIĆ 

Ekrem O. ĆURIĆ 

(1927. Mostar – 1943. Mostar)

Ploca partizana Muhamed DŽUDŽA 

Muhamed DŽUDŽA 

(1905. Mostar – 1941. Sarajevo)

Ploca partizana Atif A. ĐUKIĆ 

Atif A. ĐUKIĆ 

(1922. Mostar – 1944. Grušća)

Ploca partizana Zijo S. ELEZOVIĆ 

Zijo S. ELEZOVIĆ 

(1913. Mostar – 1945. Sarajevo)

Ploca partizana Džemal M. FEJIĆ 

Džemal M. FEJIĆ 

(1917. Mostar – 1945. Čapljina)

Ploca partizana Ešref M. FEJIĆ

Ešref M. FEJIĆ

(1923. Mostar – 1943. Đajići)

Ploca partizana Esad M FEJIĆ

Esad M FEJIĆ

(1918. Mostar - 1945. Čapljina)

Ploca partizana Rifat H. FRENJO, narodni heroj 

Rifat H. FRENJO, narodni heroj 

(1923. Mostar – 1943. Sutjeska)

Ploca partizana Asim H. FRENJO

Asim H. FRENJO

(1920. Mostar – 1943. Porim)

Ploca partizana Ibro M. FRKO 

Ibro M. FRKO 

(1923. Mostar – 1942. Mrkonjić-Grad)

Ploca partizana Radojka R. GNJATIĆ-IVANIŠEVIĆ 

Radojka R. GNJATIĆ-IVANIŠEVIĆ 

(1918. Mostar – 1944. Ovojci)

Ploca partizana Omer A. GOLUBIĆ 

Omer A. GOLUBIĆ 

(1921. Mostar – 1943. Sutjeska)

Ploca partizana Osman D. GREBO 

Osman D. GREBO 

(1921. Mostar – 1943. Sutjeska)

Ploca partizana Mithad H. HAĆAM, narodni heroj 

Mithad H. HAĆAM, narodni heroj 

(1917. Bratunac – 1942. Konjuh)

Ploca partizana Nusret M. HADŽIĆ

Nusret M. HADŽIĆ

(1916. Mostar – 1945. Sarajevo)

Ploca partizana Muhamed M. HADŽIOMEROVIĆ 

Muhamed M. HADŽIOMEROVIĆ 

(1918. Mostar – 1942. Dramiševo)

Ploca partizana Arif S. HADŽISELIMOVIĆ

Arif S. HADŽISELIMOVIĆ

(1924. Mostar – 1945. Jasenice)

Ploca partizana Rudolf HROZNIČEK

Rudolf HROZNIČEK

(1904. Mostar – 1942. Jasenovac)

Ploca partizana Mustafa M. HUMO 

Mustafa M. HUMO 

(1910. Mostar – 1941. Lepoglava)

Ploca partizana Esad M. HUMO

Esad M. HUMO

(1925. Mostar – 1943. Dubrave)

Ploca partizana Šerif R. HUSREFOVIĆ

Šerif R. HUSREFOVIĆ

(1921. Mostar – 1941. Gornji Milanovac)

Ploca partizana Franjo F. INTIHAR

Franjo F. INTIHAR

(1909. Zagreb – 1943. Ausburg)

Ploca partizana Salih R. ISLAMOVIĆ

Salih R. ISLAMOVIĆ

(1910. Prozor – 1944. Bengazi)

Ploca partizana Smajil A. JUGO

Smajil A. JUGO

(1919. Mostar – 1943. Ovojci)

Ploca partizana Zdenka M. KARAČIĆ

Zdenka M. KARAČIĆ

(1927. Mostar – 1945. Ivan-Sedlo)

Ploca partizana Hilmija A. KATICA

Hilmija A. KATICA

(1926. Mostar – 1944. Grušća)

Ploca partizana Branko V. KOSJERINA 

Branko V. KOSJERINA 

(1907. Trebinje – 1942. Česim)

Ploca partizana Husref S. KRPO 

Husref S. KRPO 

(1912. Mostar – 1942. Viduša)

Ploca partizana Hasnija O. KRUŠKONJA 

Hasnija O. KRUŠKONJA 

(1925. Mostar – 1944. Mostar)

Ploca partizana Ludvig I. KUJUNDŽIĆ 

Ludvig I. KUJUNDŽIĆ 

(1918. Mostar – 1943. Maršun)

Ploca partizana Omer I. LIVNJAK 

Omer I. LIVNJAK 

(1921. Mostar – 1944. Vlahović)

Ploca partizana Jovo Đ. LUČIĆ

Jovo Đ. LUČIĆ

(1920. Hodbina – 1944. Kamena)

Ploca partizana Oskar S. MANDELBAUM

Oskar S. MANDELBAUM

(1909. Mostar - 1941. Mostar)

Ploca partizana Žarko Đ. MARIĆ 

Žarko Đ. MARIĆ 

(1926. Mostar – 1944. Čapljina)

Ploca partizana Remzija O. MASLO 

Remzija O. MASLO 

(1922. Mostar – 1945. Bihać)

Ploca partizana Milan G. MATKOVIĆ 

Milan G. MATKOVIĆ 

(1923. Malo Polje – 1945. Postojna)

Ploca partizana dr Ivica J. MILAKOVIĆ 

dr Ivica J. MILAKOVIĆ 

(1893. Sarajevo – 1944. Mostar)

Ploca partizana Salko S. MILAVIĆ 

Salko S. MILAVIĆ 

(1920. Mostar – 1943. Slovenija)

Ploca partizana Ismet M. MILAVIĆ 

Ismet M. MILAVIĆ 

(1908. Mostar – 1941. Narvik)

Ploca partizana Zvonko N. MILETIĆ 

Zvonko N. MILETIĆ 

(1923. Mostar – 1944. Zagreb)*

Ploca partizana Mile Z. MILETIĆ 

Mile Z. MILETIĆ 

(1924. Mostar – 1942. Mostar)

Ploca partizana Pava J. MILETIĆ 

Pava J. MILETIĆ 

(1922. Mostar – 1943. Sutjeska)

Ploca partizana Risto V. MILIĆEVIĆ 

Risto V. MILIĆEVIĆ 

(1921. Mostar – 1942. Zvijerina)

Ploca partizana Danilo R. MILIĆEVIĆ 

Danilo R. MILIĆEVIĆ 

(1919. Hrgud – 1943. Sutjeska)

Ploca partizana Dušan J. MUČIBABIĆ 

Dušan J. MUČIBABIĆ 

(1907. Mostar – 1941. Mostar)

Ploca partizana dr Safet I. MUJIĆ, narodni heroj

dr Safet I. MUJIĆ, narodni heroj

(1908. Mostar – 1942. Zabrđe)

Ploca partizana Šefik O. OBAD, narodni heroj 

Šefik O. OBAD, narodni heroj 

(1923. Blagaj – 1943. Sutjeska)

Ploca partizana Nikola M. OBULJEN

Nikola M. OBULJEN

(1896. Mostar - 1944. Zagreb)

Ploca partizana Mehmed A. OMERAGIĆ 

Mehmed A. OMERAGIĆ 

(1917. Mostar – 1944. Stara Gradiška)

Ploca partizana Ethem S. PALA 

Ethem S. PALA 

(1923. Mostar – 1945. Sarajevo)

Ploca partizana Drago D. PALAVESTRA 

Drago D. PALAVESTRA 

(1925. Mostar – 1943. Mostar)

Ploca partizana Emir Z. PAŠIĆ 

Emir Z. PAŠIĆ 

(1922. Mostar – 1945. Ivan-Sedlo)

Ploca partizana Muhamed S. PEKUŠIĆ 

Muhamed S. PEKUŠIĆ 

(1924. Trebinje – 1944. Jasenovac)

Ploca partizana Tatjana L. PEŠKO 

Tatjana L. PEŠKO 

(1923. Mostar – 1941. Mostar)

Ploca partizana Salko M. PEZO 

Salko M. PEZO 

(1921. Mostar – 1943. Sutjeska)

Ploca partizana Ahmet S. PINTUL, narodni heroj

Ahmet S. PINTUL, narodni heroj

(1922. Mostar – 1943. Džepa)

Ploca partizana Mihajlo M. POPOVIĆ

Mihajlo M. POPOVIĆ

(1920. Mostar - 1941. Mostar)

Ploca partizana Remzija M. REBAC

Remzija M. REBAC

(1908. Mostar – 1944. Jasenovac)

Ploca partizana Mustafa M. REPAK 

Mustafa M. REPAK 

(1920. Mostar – 1942. Dramiševo)

Ploca partizana Miralem M. RIBICA 

Miralem M. RIBICA 

(1920. Mostar – 1943. Mostar)

Ploca partizana Ekrem A. RIĐANOVIĆ

Ekrem A. RIĐANOVIĆ

(1923. Mostar – 1943. Sutjeska)

Ploca partizana Alija A. RIZIKALO

Alija A. RIZIKALO

(1924. Mostar – 1943. Mostar)

Ploca partizana Bisera M. SALAHOVIĆ 

Bisera M. SALAHOVIĆ 

(1924. Trebinje – 1942. Zvijerina)

Ploca partizana Džemila P. SARIĆ 

Džemila P. SARIĆ 

(1920. Avtovac – 1944. Stara Gradiška)

Ploca partizana Mujo S. SELIMHODŽIĆ 

Mujo S. SELIMHODŽIĆ 

(1908. Mostar – 1943. Mostar)

Ploca partizana Salko A. SKANDO 

Salko A. SKANDO 

(1921. Mostar – 1944. Mostar)

Ploca partizana Milorad V. SKIBA

Milorad V. SKIBA

(1926. Mostar – 1944. Trusina)

Ploca partizana Mehmed S. ŠAPUH 

Mehmed S. ŠAPUH 

(1922. Mostar – 1942. Bijela)

Ploca partizana Kemal A. ŠARIĆ 

Kemal A. ŠARIĆ 

(1921. Mostar – 1943. Blace)

Ploca partizana Ismet H. ŠARIĆ 

Ismet H. ŠARIĆ 

(1915. Mostar – 1942. Breza)

Ploca partizana Hidajet H. ŠARIĆ 

Hidajet H. ŠARIĆ 

(1924. Mostar – 1942. Dramiševo)

Ploca partizana Džemšid H. ŠARIĆ 

Džemšid H. ŠARIĆ 

(1912. Mostar – 1941. Dubrave)

Ploca partizana Salko M. ŠEHOVIĆ 

Salko M. ŠEHOVIĆ 

(1917. Mostar – 1942. Dramiševo)

Ploca partizana Salko S. ŠESTIĆ 

Salko S. ŠESTIĆ 

(1922. Mostar – 1943. Mostar)

Ploca partizana Muhamed H. ŠIŠIRAK 

Muhamed H. ŠIŠIRAK 

(1920. Mostar – 1943. Ovojci)

Ploca partizana Predrag Lj. ŠKROBIĆ 

Predrag Lj. ŠKROBIĆ 

(1923. Mostar – 1943. Sutjeska)

Ploca partizana Salko M. ŠUKO 

Salko M. ŠUKO 

(1919. Mostar – 1945. Sarajevo)

Ploca partizana Muhamed O. TASLAMAN

Muhamed O. TASLAMAN

(1920. Mostar – 1942. Bijela)

Ploca partizana Ismet TERZIMEHIĆ 

Ismet TERZIMEHIĆ 

(1908. Tešanj – 1942. Narvik)

Ploca partizana Husein S. TIKVEŠA 

Husein S. TIKVEŠA 

(1924. Šurmanci – 1944. Grušća)

Ploca partizana Omer J. TRBONJA 

Omer J. TRBONJA 

(1928. Mostar – 1945. Busovača)

Ploca partizana Bećir J. TRBONJA 

Bećir J. TRBONJA 

(1919. Mostar – 1944. Konjic)

Ploca partizana Muhamed D. VUK 

Muhamed D. VUK 

(1924. Mostar – 1943. Stara Gradiška)

Ploca partizana Danilo A. VUKAJLOVIĆ 

Danilo A. VUKAJLOVIĆ 

(1905. Bileća – 1943. Sutjeska)

Ploca partizana Živko Lj. VUKOVIĆ 

Živko Lj. VUKOVIĆ 

(1922. Mostar – 1942. Borač)

Ploca partizana Zlatka VUKOVIĆ 

Zlatka VUKOVIĆ 

(1893. Mostar – 1941. Ovojci)

Ploca partizana Aleksandar R. VUKOVIĆ 

Aleksandar R. VUKOVIĆ 

(1910. Mostar – 1944. Drniš)

Ploca partizana Borivoje G. VULIĆ

Borivoje G. VULIĆ

(1912. Mostar - 1944. Split)

Ploca partizana Muhamed S. ZAGORČIĆ 

Muhamed S. ZAGORČIĆ 

(1921. Mostar – 1943. Nevesinje)

Ploca partizana Hasan S. ZAHIROVIĆ, narodni heroj 

Hasan S. ZAHIROVIĆ, narodni heroj 

(1919. Mostar – 1943. Kobilja Glava)

Ploca partizana Ante S. ZELENIKA 

Ante S. ZELENIKA 

(1922. Mostar – 1943. Mostar)

Ploca partizana Ante A. ZUANIĆ 

Ante A. ZUANIĆ 

(1924. Rogatica – 1942. Bjelimići)

Ploca partizana Tadžudin M. ZUPČEVIĆ 

Tadžudin M. ZUPČEVIĆ 

(1926. Mostar – 1945. Tuzla)

Ploca partizana Reuf M. ZUPČEVIĆ 

Reuf M. ZUPČEVIĆ 

(1923. Mostar – 1944. Pohorje)