Sjećanja: Posjeta Ive Andrića Partizanskom spomen-groblju 1966. godine

Godinu dana po otvaranju Partizanskog spomenika u Mostaru, spomenički kompleks je posjetio i nobelovac Ivo Andrić u pratnji generala Mahmuta (Mesuda) Hotića, pjesnika Rade Budalića i publiciste i političkog radnika Vilka Vinterhaltera. Četvrti pratilac, za kamerom, bio je hroničar Mostara i istoriograf Karlo Drago Miletić (takođe na drugoj fotografiji).

U prilogu su dvije sačuvane fotografije s te posjete.

Sl. 1: Partizanski spomenik, s lijeva na desno: general Mesud Hotić, pjesnik Rade Budalić, Ivo Andrić i Vilko Vinterhalter.

Sl. 2: Partizanski spomenik, Prvi red: general Mesud Hotić, Ivo Andrić, Vilko Winterhalter, u drugom redu : Drago Budalić, i Karlo Drago Miletić. Vilko Vinterhalter je bio muž Mare Miletić Vinterhalter, sestre Karla Drage i Pave Miletić.

Autor fotografija:

Karlo Drago Miletić (1928-2020), historiograf i hroničar Mostara.

Mlađi brat palog borca Paule Pave Miletić (1922. Mostar – 1943. Sutjeska), kao omladinac sa cjelokupnom porodicom je učestvovao u antifašističkom pokretu. Od rane mladosti je zavolio istoriju, te je prikupljao razne fotografije, napise i dokumente vezane za Mostar. Objavljivao je radove u listovima „Sloboda“, „Oslobođenje“, kao i u časopisima „Most“ i „Hercegovina“. Za svoj rad primio je mnoga priznanja. Njegova bogata arhiva je dobrim dijelom postradala u posljednjem ratu.

Karlo Drago Miletić po povratku u izgorjeli i opustošeni stan pregledava i razvrstava ono što je ostalo od njegove velike dokumentacione građe. (Fotografija Ćire Raiča). Izvor: “Mostar moj grad VI”.

Fotografije iz Arhiva K.D. Miletić. Zahvaljujemo Gordani Miletić-Buzaljko na ustupljenim podacima.

Čitajte naše članke, posjetite naš blog.