Gimnazija u Mostaru: generacija koja je dala sebe

Prije nas – hiljada nekadašnjih đaka Stare gimnazije, đaka dvije škole pod jednim krovom… – bila je generacija koju je zapalo odrastanje u doba fašizma. Mnogi od njih su se priključili pokretu otpora, i preko 50 đaka i prosvjetnih radnika Gimnazije su izgubili živote u toj borbi.

U martu 1940. budući narodni heroj Jusuf Čevro, sekretar MK KPJ u Mostaru, formirao je Mjesni komitet SKOJ-a u kome su bili: Mustafa Husković, Slavko Balać, Mahmut Đikić, Aziz Kuluder, Brana Kovačević i Bisera Puzić. Godine 1940. primljeni su novi skojevci, koji su dobrim dijelom došli iz Gimnazije, a aktivi SKOJ-a stvarani su u razredima. Pored đaka, i niz profesora se aktivirao u pokretu otpora.

ĐACI

Spisak učenika i učenica od trećeg do osmog razreda Gimnazije u Mostaru u školskoj 1940/41. godini (članovi SKOJ-a su označeni sa *) (Izvor: knjiga “75 godina Gimnazije u Mostaru”):

VIII razred – maturanti:

VIII a
Ibrahim Alikalfić *
Mate Bogović
Gojko Bjelica
Branko Bošnjak *
Dragi Ćišić *
Tomislav Ćosić
Vasilije Čokorilo *
Bransilav Dragić
Nikola Došen
Muhamed Hadžiomerović *
Nijaz Halilhodžić
Enver Hodžić
Đorđe Jelačić
Ibrahim Kajtaz
Muhamed Karabeg
Franjo Krainić
Ibrahim Kotlo
Simeon Kuharski
Antonije Marinković
Žarko Marković
Pero Martinović
Halil Mehmedbašić
Ilijas Omeragić
Rifat Pavlović *
Zvonimir Pović
Vasilije Savić
Ljubomir Semiz *
Ismet Smailović
Muhamed Ševkić *
Miljeko Škarda
Josip Ulčakar
Slavko Vasilj
VIII b
Vasilije Balorda
Nedjeljko Bukvić
Fadil Buturović
Mubera Ćemalović
Dušan Čokić
Zdravka Glavadanović
Ante Hanušek
Haldun Hrvić
Miroslav Ivezić
Katarine Lose
Marija Lupinec
Vojin Majstorović
Ljubica Mandić
Ivica Marketa
Mirjana Milićević
Risto Milićević
Ibrahim Novo
Nadežda Peško
Velimir Pudar
Milica Radojičić
Asija Riđanović
Zlata Salahović
Ksenija Samardžić
Nada Semiz
Đorđo Spahić
Milenko Stijaković
Dragutin Šain
Nenad Šain
Sadeta Šemić
Milena Šotrić
Hatidža Udovičić
Branko Aljinović
Miroslava Bognar

GALERIJA:

Ekskurzije. Izvor: “75 godina Gimnazije u Mostaru”.

Izvor: “Gimnazija u Mostaru”, K.D. Miletić

VII razred:

Broj u zagradi označava učenika na slici dole.

VII A
Josip Andrun
Jovo Antelj
Vladimir Aškrabić
Ivan Azinović
Ismet Baljić
Salih Behmen
Zvonimir Bekavac
Antun Bokšić *
Blagaš – Antun Bosnić
Hamdija Brkić *
Danilo Crnogorac
Kemal Ćemalović
Ismet Dilberović *
Zvonimir Doko
Ibrahim Frko
Zvonimir Getaldić
Osman Grebo *
Husnija Hrustanović
Omer Jahić
Branko Karan *
Dragoljub Knežić *
Muhamed Krpo *
Đorđe Lukin
Dragutin Marić
Sulejman Mehmedbašić *
Nikola Nardeli
Srđan Njunjić
Aleksandar Pavkov
Milenko Todorović *
Milivoj Novak
Dominik Kordić
Ljubomir Kordić
Salih Ćatović
Ivan Kordić
Ante Boras
VII B
Ravijojla Andabak
Pavao Bakotić
Fadila Bilal * (18)
Stančica Čolić (26)
Miladin Čabak * (10)
Muhamed Drače (1)
Kasim Džaferović (23)
Drago Ivićević (11)
Hatidža Karabeg (21)
Natalija Kolokoljcov (14)
Zehra Kosović (29)
Andrija Krešić * (2)
Većoslav Lemberger
Marija Ljubić (25)
Fatima Milavić (22)
Sonja Miličević (24)
Maksim Njegovan (8)
Ilduza Nožić (16)
Sadeta Nožić (15)
Ognančević Branka (30)
Dragica Pandža (17)
Zlatica Pavleković (12)
Tatjana Peško *
Borivoje Radan *
Danica Rebac (28)
Marija Rendulić (19)
Miralem Ribica (4)
Veljko Spužević (3)
Ana Šain (20)
Salih Šestić * (5)
Vladimir Šutić (7)
Safvet Velagić (6)
Nenad Vujadinović (9)
Miljenko Žurovec (13)
Stjepan Ertl

GALERIJA:

Đaci Gimnazije u Mostaru, VIb razred, školske 1939/40. godine. Pod brojem 27. je profesor Vjekoslav Šebelić. Izvor: CIDOM.

S lijeva na desno – Slika lijevo: Miralem Ribica, Muhamed Drače, Kemal Ćemalović i Salko Šestić. U pozadini je Mithat Ribica – Mita (brat od Miralema). Slika u sredini: Muhamed Drače, Miralem Ribica i Salko Šestić na uzdaničinoj zabavi 20. 1. 1940. Slika desno: stoje: nepoznati, Zaim Memić, Salko Šestić, Mustafa Drače – Drina. Čuče: Nusret Seferović, Miralem Ribica, i izvesni Zuca. Fotografije: Arhiv porodice Šestić.

VI razred:

VI a
Mustafa Balić *
Zvonimir Ciliga
Remzija Čevro *
Adil Ćatić
Momir Ćećez
Hakija Derviškadić *
Mehmed Džinović
Vladimir Fleger
Aleksandar Golo *
Mustafa Grčić
Dragan Grković
Sefvet Hrustanović
Fahir Ibrulj *
Mladen Jovanović
Drago Jurić
Slobodan Kapić
Husein Karabeg
Ivan Krešić *
Ilijas Krpo
Mirko Lazić
Slavko Lovrić
Salem Macić
Leo Marinović
Ranko Mihić *
Neven Milun
Miroslav Onešćuk *
Muhamed Pekušić
Mihailo Popović
Vahdet Rajković
Todor Skiba
Zdravko Smoljan
Ivan Ulčakar
Branislav Vujović *
Vasilije Vukićević
Ante Zuanić *
Boško Čorak
VI b
Vlaho Abramović
Mladen Avdalović *
Miljenko Barbarić
Anto Brkan
Ahmed Brkić *
Viktor Buzuk
Ibrahim Ćišić
Mithad Ćišić *
Muhamed Džabić
Časlav Getaldić
Danilo Golijanin
Miloš Hrdlička
Muriz Humo
Ivan Jovanović
Vinko Jovanović
Ljubivoj Jugović
Vlatko Jurica
Besim Koluder
Borislav Korać
Nijaz Kotlo
Davorin Krezić
Miloslav Medan
Zdravko Migotić
Slobodan Novokmet *
Zdravko Peško
Slavko Prstojević *
Salih Rajković
Branko Salatić
Dušan Šain
Predrag Škrobić *
Feodor Škubonja
Boris Tambić
Marijan Tolj
Mihajlo Obuljen
Anto Puljević
VI c
Ivanka Ančić
Dragica Andabak
Zagorka Aničić
Berina Bašagić
Milena Ćapin
Mevdeta Čelebić
Muruveta Delalić
Bransilava Dragić
Bosiljka Gajić
Emina Hadžiomerović
Vasiljka Jeftić
Taiba Kapetanović
Mira Kešelj
Milka Knežević
Radojka Krčmar *
Mara Mandarić
Biljana Milić
Ljeposava Mostarčić
Mirjana Petrović
Vjekoslava Pović
Kevsera Riđanović
Bisera Salahović *
Ljiljana Buković
Kornelija KordićGALERIJA:

Izvor: Buturović, Ferid (2016): Kuća mostarskog kadije, sjećanja skojevca – ilegalca i partizana, Sarajevo.

Spomen-ploče i fotografije palih boraca, prema spisku đaka VI razreda 1939/40. godine. Zadnja slika: isječak iz školskog izvještaja o Radojki Krčmar iz 1941. godine, kada je Radojka išla u VII razred. (izvor: “75 godina Gimnazije u Mostaru”).

V razred:

V a
Ismet Balić
Ferid Buturović
Omer Ćišić
Muhamed Ćurić
Jakob Doder
Silvestar Dragoje
Reuf Džabić
Josip Frančić
Nedjeljko Galić
Esad Humo
Stevan Jovanović
Džemil Kapetanović
Miljenko Kapetanović
Idriz Koso
Dimitrije Kovačević
Muhamed Ljubović
Silvesatar Mandić
Rudolf Martinović
Nebodar Merdžo
Adam Mikačić
Simeon Mikulić
Aleksandar Mitrović
Hilmija Mufitć
Ranko Mužijević
Zdravko Ostojić *
Drago Palavestra *
Mustafa Pavlović
Karlo Potočnik
Stanislav Pović
Džabir Sadiković
Ranko Savić
Vasilije Savić
Ljubomir Skočajić
Hasan Spahić
Đorđo Sudar
Marko Šego
Vaso Škoro
Mladen Šunjić
Anton Tomas
Teofik Velagić
Hamid Vuk *
Zdravko Vulić
Ivan Zelenika
V b
Nevenko Basta
Džemal Bićkalo
Marko Braci
Mihailo Čalija
Ekrem Čelebić
Petar Čerkez
Aleksadar Čokić
Vinko Drežnjak
Radovan Dutina
Ibrahim Đukić
Alija Dženetić
Mehmed Fehimović
Jerko Fertilio
Đorđo Galanos
Esad Hadrović
Petar Jarak
Anto Jasprica
Predrag Kapić
Šemsudin Kapić
Grgur Kordić
Miodrag Kujundžić
Slavko Lukić
Milisav Mandić
Borislav Mihajlović
Slobodan Milićević
Milorad Mišković
Antun Moro
Živojin Novaković
Muhamed Oručević *
Dževad Pašić
Lazar Perutina
Ivo Radnić
Mustafa Rajković
Jaroslav Rajnhard
Ekrem Riđanović
Mustafa Riđanović
Ešref Sefić
Branko Semiz
Jovo Sudar
Nedeljko Šiljeg
Slavko Trifković
Ivica Vrljić
Šefkija Žuljević
Jovo Andrić
Alija Muratbegović
Rajko Pravica
Branislav Obuljen
Stjepan Puljević
V c
Abida Alajbegović
Smiljka Čabak
Nadžida Ćišić
Jagoda Ćurić
Angelina Grbešić
Saveta Hrnjez
Zehra Hrvić
Ana Ivanišević
Ljeposava Ivanišević
Draginja Janjić
Jelka Jelavić
Zagorka Krčmar
Anica Krtalić
Hana Kulukčija *
Vera Mandić
Zagorka Mandić
Ljiljanka Martinović
Olga Nerber
Dubravka Nikolić
Vlasta Olujić
Eneza Pala
Dušanka Pištalo
Bojka Radojčić
Kornelija Rajić
Nazifa Raljević
Dragica Rebac
Stojanka Salatić
Nada Smoljan
Ferida Spahić
Milesa Šain
Fatima Ševa
Bosiljka Škoro
Vera Tatović
Kevsera Tikvina *
Vera Žakula
Hatidža Katica *
Branka Stojanović


GALERIJA:

Izvor: Buturović, Ferid (2016): Kuća mostarskog kadije, sjećanja skojevca – ilegalca i partizana, Sarajevo.

Spomen-ploče i fotografije palih đaka-boraca. Hana Kolukčija i Hamid Vuk su ubijeni u koncentracionim logorima. Niko Zelenika je mlađi brat palog borca Ante Zelenike. Drago Palavestra (na slici desno) obješen je zajedno sa Alijom Rizikalom pored trga Musala u Mostaru 15.7.1943. godine.

IV razred:

IV a
Slobodan Alagić
Berislav Arapović
Zdravko Baić
Stjepan Boras
Miljenko Cigić
Vlado Cvitanović
Fehim Čohadžić
Ivan Dalmatin
Jovan Dutina
Mehmed Grebović
Milivoj Grković
Salko Hadžiomerović
Nikola Hulejuk
Džemal Humo
Drago Jovanović
Stanko Karadeglija
Milorad Knežević
Behaudin Krajinić
Muhamed Krpo
Jašar Krvavac
Hasan Lakišić
Lazar Milićević
Mijo Nikolić
Aleksandar Olujić
Mihajlo Peško
Osman Pirija
Stojan Pudar
Asim Puzić
Mahmud Puzić
Mustafa Puzić
Bogomir Rebac
Ismet Redžić
Muzefer Riđanović
Ferdo Rošec
Booljub Ružić
Jusuf Serdarević
Hidajeta Šarić
Bruno Šiljeg
Borislav Škarda
Dragutin Tomas
Dževad Vrgora
Branko Vuković
Danilo Vuković
Juraj Žderić
Milivoj Kućan
Vedar Mujić
IV b
Mladen Andrić
Nikola Anđelopolj
Nedžad Arpadžić
Dragutin Barković
Ivan Barbarić
Nikola Ćatić
Milivoj Čapeta
Vlado Dujmović
Salih Duranović
Radoslav Džeba
Predrag Elezović
Žarko Govedarica
Mustafa-Emir Hamzić
Ekrem Ibrulj Hojlaš
Sead Imamović
Mirzo Kapetanović
Ivan Kljajo
Nusret Krpo
Ivan Magzan
Marijan Mandarić
Ivan Marinčić
Ilija Markotić
Muhamed Mesihović
Zdravko Mihić
Dragutin Mrkić
Nerfid Mujić
Vladimir Nibler
Branko Nikolić
Jusuf Nikšić
Zijah Nović
Vejsil Omčević
Pavle Peško
Radivoje Pudar
Ivan Raič
Alija Rokić
Svetozar Šain
Ante Šimunović
Miroslav Šulentić
Branislav Šupljeglav
Eduard Tavčar
Dušan Tepurić
Vjeko Torkar
Predrag Uremović
Krešimir Zeljko
Avdo Zvonić
Zlatko Kordić
IV c
Divna Andabak
Muhamed Avdić
Zijah Bakamović
Branko Barić
Hamida Bišćević
Adem Bostandžić
Mila Bošnjak
Hatidža Ćišić
Jovanka Ekmečić
Nusret Fazlibegović
Branimir Frančić
Midhat Hadžiosmanović
Vladimir Ilić
Branko Ivanišević
Mihailo Jegdić
Biljana Jeremić
Božidar Jovanović
Zdravko Jurišin
Milidrag Karišik
Nikica Kliškinić
Ljerka Kordić
Muhamed Kreso
Božidar Lenj
Olga Lovrić
Tomislav Lovrić
Branislava Marković
Dragica Martinović
Kažimir Martinović
Franjo Matovina
Nada Majsner
Sadeta Mišić
Salko Muštović
Dejan Pavić
Siniša Pudar
Zijah Sefić
Sonja Sefić
Miroslava Smoljan
Vladimir Smoljan
Vera Spahić
Aleksandar Šain
Ksenija Šakota
Slavojka Škoro
Helena Tomić
Stjepan Tomić
Relja Stojanović

IV d
Milojka Balorda
Katica Banović
Neda Banović
Munevera Brkić
Štefanija Bukovac
Dubravka Bulut
Muruveta Ćišić
Dubravka Čolić
Agata Derenda
Munevera Dvizac
Ziba Đikić
Fatima Džabić
Dobrila Elezović
Dobrila Grabovac
Zorka Greda
Ljubica Gubić
Olga Hajon
Belkisa Halilhodžić
Milena Hartman
Mira Ivićević
Hatidža Justić
Mileva Karišik
Krunoslava Karlović
Nadija Kazazić
Azra Kolaković
Ljubica Kulušić
Zorka Mandarić
Mirjana Manojlović
Ljiljana Martinović
Ksenija Matković
Antonija Melher
Stana Milojević
Ubavka Milušić
Biljana Nikolić
Bahrija Nožić
Zdravka Perić
Nadežda Popović
Marija Savić
Hamida Šabanac
Saveta Šain
Milena Šakota
Tatjana Škubonja
Slavojka Vulić
Biljana Zec
Čelislava Berković

Fotografije: gornji red: spomen-ploča Mileve Karišik koja je poginula od savezničkog bombardovanja januara 1944. Dole: Školski zapisnik iz 1942. godine. o isključenju iz srednje škole tri đaka jer su “pjevali komunistčke pjesme”.

III razred:

IIIa
Dragoslav Barić
Marko Barić
Mustafa Behlilović
Drago Blažević
Josip Buzuk
Ante Crnjac
Enver Ćemalović
Osman Ćimić
Veljko Čavaljuga
Svetko Dilber
Nedjeljko Jovanović
Ranko Kapić
Dušan Karan
Džahid Kljako
Ivan Kordić
Mirko Kunovac
Nedžib Mačkić
Mate Markotić
Arkadije Mićković
Marko Mihić
Vicko Mikulić
Nedžad Pašić
Mato-Duško Pavlić
Đorđe Peš
Milan Pištalo
Dušan Popović
Tihomir Pujić
Ljubomir Samardžić
Jovo Semiz
Mladen Soldo
Jefto Stajić
Milenko Šain
Ranko Šakota
Vasilije Šparavalo
Ilija Tomić
Đuro Vasković
Aleksandar Vedenski
Zijad Vrgora
Slavko Vukašinović
Miodrag Vulić
Hivzija Zagorčić
Zićrija Zupčević
Vladimir Zurovac
Zoran Mehmedbašić
Mirza Nožić
Vladimir Piskur
Husein HadžićIIIb
Muharem Arap
Rade Bender
Zlatan Bilal
Ivan Butigan
Ismet Čatrnja
Nijaz Čohadžić
Muhamed Ćemalović
Kerim Ćišić
Ante Ćurdo
Ejub Dilberović
Simo Doder
Slavko Đevenica
Mugdim Faladžić
Jakov Gali
Stjepan Galić
Fehim Hadrović
Mugdim Hadžović
Daniš Hrvić
Milan Jelačić
Mirko Jerkić
Ante Kalajdžić
Milorad Kojović
Vasilije Kovačević
Mihajlo Krčmar
Safet Krvavac
Kemal Kudin
Adolf Laznik
Slavko Ledić
Stjepan Ljevak
Slobodan Mandić
Aleksandar Matulić
Ante Merdžo
Kristofor Mićković
Slavko Miletić
Petar Moro
Radmilo Pavasović
Hajrudin Pavlović
Asim Peco
Ejub Peco
Ante Prlić
Safet Rajković
Vaso Savić
Danilo Škoro
Anton Šunta
Marijo Veršić
Branko Vujović
Dušan Vuković
Nikola Zelenika
Ivan Zovko
Muhamed Žuljević
Tomislav Puljević
IIIc
Amgisa Bajrović
Matija Bonić
Olga Ćabak
Amira Ćatić
Ekrem Ćurić
Nestera Ćurić
Sidika Dizdar
Zorka Gačić
Vasilija Gašić
Fahrija Guzin
Munevera Hadžiosmanović
Ilduza Ibrulj Hojlaš
Zvonimir Jakiša
Tomislav Jovanović
Vinko Jozić
Muhamed Kahvo
Esad Kajtaz
Jasmina Kalajdžić
Mandica Kliškinić
Franjo Kunštek
Emir Ljutović
Berislav Marić
Dušan Mastilović
Mandalena Milković
Ahmet Orman
Ivan Pandžo
Razija Peco
Milivoje Pantić
Milena Perišić
Salem Pintul
Hivzo Polovina
Ksenija Popić
Samija Puzić
Dragutin Radoš
Jusuf Sadiković
Ranka Skočajić
Dragoslav Slijepčević
Ibrahim Srkalović
Borivoje Stajić
Vlado Šimunović
Mladen Škoro
Šefkija Taslaman
Ante Urdl
Sojka Vasiljević
Smail Velagić
Velija Velagić
Ćamila Voljevica
Miljenko Zovko
Ivan Šutalo

IIId
Zehra Alikalfić
Mia Balić
Jelka Brkan
Nedica Čalija
Nada Čerkez
Rajko Čokorilo
Hidajeta Ćorda
Vesna Ćosić
Vahida Demirović
Jelena Gačić
Biljana Gordić
Vesna Hadžiomerović
Bosiljka Hamović
Zorka Janjić
Normela Jelavić
Vera Jerčić
Anotnija Jurovicki
Azra Kalajdžić
Paula Karačić
Aurelija Klupka
Marica Kojo
Ljubica Knežević
Zorka Knežević
Jevrosima Kovačević
Katica Krtalić
Bosiljka Lasohan
Ljubica Makar
Zineta Milićević
Ćamla Merdžanić
Erminija Murvar
Ksenija Neimarević
Marina Nuić
Dževahira Pirija
Anđelija Primorac
Marijana Prusina
Nadežda Pudar
Mila Putica
Sana Salahović
Sabina Sefić
Borika Sarajić
Mirjana Šantić
Emina Šarić
Ankica Škobić
Majda Vidić
Vilma Zadro
Dragica Zimonjić
Ljiljana Žurovec
 


GALERIJA:

Gornji red: spomen ploče Vasilija Šparavala i Zijada Vrgore. Slika Ksenije Neimarević, skojevke i mlađe sestre Pavla i Živote Neimarovića, slikana 1947. godine, kao studentikinja. Donji red: Ekrem Ćurić, polubrat Envera Ćemalovića, obješen je kao talac novembra 1943. godine. Prema zapisima, Ekremova majka je bila u zatvoru i gledala je kako odvode Ekrema. Pored Doma zdravlja u Liska ulici u Mostaru žrtvama je podignut spomenik.

Pali profesori i drugi prosvjetni radnici Gimnazije:

Tri profesora su poginuli u borbi: Džemšid Šarić, Danilo Vukajlović i Husref Krpo. Profesor Dušan Mučibabić je ubijen prvih dana rata prilikom masovnih pokolja Srba, Mustafa Alikalfiić i dr Berta Bergman su odvedeni u Jasenovac pred kraj rata i ubijeni. Jelka Vukajlović, supruga profesora Danila, takođe je odvedena u Jasenovac i ubijena.

Džemšid Šarić (1912. Mostar – 1941. Dubrave), suplent

Danilo Vukajlović (1905. Bileća – 1943. Sutjeska), profesor filozofije i pedagogije

Dušan Dule Mučibabić (1907. Mostar – 1941. Mostar), profesor istorije i geografije

Husref Krpo (1912. Mostar – 1942. Viduša), suplent

Mustafa Alikalfić (1905. Mostar – 1945. Jasenovac), profesor

dr Berta Bergman (1894. Blažuj – 1945. Jasenovac), školski doktor (higijena)

Fotografije i spomen-ploče palih prosvjetnih i drugih radnika Gimnazije u Mostaru. Skroz dole: lijevo – izvještaj o hapšenju profesora Mustafe Alikalfića (stradao u Jasenovcu); desno – izvještaj o hapšenju profesorke Jelke Vukajlović, supruge Danila Vukajlovića, i odlasku nastavnika Husrefa Krpe u partizane. Izvor: “75 godina Gimnazije u Mostaru”.

Spomen-ploče:

Gornji red: spomen-ploča palim borcima đacima i profesorima Gimnazije, koja je stajala u hodniku kod glavnog ulaza 1954-1992. Dole desno: Spomen-ploču u Gimnaziji otvorio je Džemal Bijedić 1954. godine (izvor: 75 godina Gimnazije u Mostaru). Ploča je uklonjena prve godine rata i nikad nije vraćena. Donji red: lijevo i u sredini – gimnazija je postavila novu spomen-ploču sestarma dr Berti i Mariji Bergman kao “pionirima ženskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini”.

Više informacije:

Školski izvještaji (izvor: CIDOM):

Izvještaj za školsku godinu 1939/40.

Izvještaj za školsku godinu 1938/39.

Izvještaj za školsku godinu 1936/37.

Izvještaj za školsku godinu 1935/36.

Zahvaljujemo Gordani Miletić-Buzaljko na ustupljenim podacima. Izvor (arhiv K.D. Miletića):

Fotografija na naslovnici: Gimnazija u Mostaru 1941. godine. Uslikao pilot Nožić. Izvor: CIDOM.