Skip to content

Zajedno

Pomozite da saznamo više o palim borcima.

Imate li podatke o palim borcima i antifašistima sa ovih fotografija? Prepoznajete li neke od njih? Pišite nam! Sačuvajmo od zaborava.

Zajedno

Fotografije palih boraca Mostarskog bataljona, objavljene 1980. godine u knjižici “Partizanski spomenik u Mostaru”. Na žalost, slike su sitno štampane, a imena boraca nisu navedena. Ako uspijete prepoznati još nekog od njih, napišite nam!

8. Nijaza Nada Bajat; 13. Muhidin Bašagić; 22. Darinka Bitanga; 23. Neđo Bitanga; 24. Rade Bitanga; 26. Fatima Brkić; 32. Hasan Bubić; 38. Mugdim Ćatić; 40. Adil Ćatić

65. Nijaz Bajat; 76. Ešref Fejić; 90. Seid Bukovac; 95. Tanja Peško; 97. Miladin Ćećez; 99. Mehmed Ćemal; 106. Mehmed Ćumurija; 107. Ekrem Ćurić; 118. Hilmija Katica; 124. Branko Kosjerina

140. Radojka Gnjatić Ivanišević; 145. Sidika Bučuk-Hadžić; 174. Zdenka Karačić

193. Džemal Fejić; 194. Esad Fejić; 205. Žarko Marić; 209. Arif Hadžiselimović; 213. Salko Milavić; 214. Pava Miletić; 215. Danilo Miličević; 228. Drago Palavestra; 229. Emir Pašić

264. Omer Livnjak; 280. Dušan Mučibabić; 281. Mehmed Omeragić; 287. Edhem Pala; 307. Alija Rizikalo; 308. Ekrem Riđanović; 310. Bisera Salahović; 316. Mujo Babić Selimhodžić


324. Milorad Skiba; 334. Salko Šestić; 341. Muhamed Taslaman Beg; 351. Mile Miletić;  354. Rade Vuković; 355. Radojka Vuković; 356. Slobodan Vuković; 357. Zlatka Vuković; 359. Muhamed Zagorčić; 363. Mladen Balorda; 364. Karlo Batko; 371. Rifat Frenjo; 374. Mithad Haćam; 378. Ahmed Pintul


388. Džemšid Šarić; 389. Hidajet Šarić; 390. Ismet Šarić; 416. Ante Zelenika; 419. Reuf Zupčević; 420. Tadžudin Zupčević; 426. Ljubo Brešan; 427. Leo Bruk; 428. Adem Buć; 429. Mustafa Ćemalović; 430. Jusuf Čevro; 436. dr Safet Mujić; 437. Šefik Obad; 446. Hasan Zahirović Laca

Mostarski skojevci na zadatku: Ispraćaj omladinaca u domobranstvo, Mostar, septembra 1942. Prepoznajete li nekog na slici?
Izvor

Mostarski skojevci na zadatku: ispraćaj omladinaca u domobranstvo na željezničkoj stanici u Mostaru septembra 1942. godine. Prepoznajete li nekog na slici?
Izvor

Grupa učenica Trgovačke akademije i Učiteljske škole, članice SKOJ-a, na ulici u Mostaru, 1941. Prepoznajete li nekog na slici?
Izvor

Đaci Gimnazije u Mostaru, VIb razred, školske 1939/40. godine. Pod rednim brojevima, s lijeva na desno: Gornji red: 1. Muhamed Drače, 2. Andrija Krešić, 3. Veljko-Zelo Spužević, 4. Miralem Ribica*, 5. Salko Šestić*, 6. Safvet Velagić, 7. Vladimir Šutić, 8. Maksim Njegovan, 9. Nenad Vujadinović, 10. Miladin Čabak, 11. Drago Ivičević, 12. Zlatko Pavleković, 13. Miljenko Žurovac, 23. Kasim Džaferović Drugi red: 14. Natalija Kolokoljcov, 15. Sadeta Nožić, 16. Ilduza Nožić, 17. Dragica Pandža, 18. Fadila Bilal, 19. Marija Rendulić, 20. Ana Šain, 21. Tidža Karabeg, 22. Fatima Milavić Donji red: 24. Sofija Miličević, 25. Marija Ljubić, 26. Stančica Čolić, 27. prof. Vjekoslav Šebelić, 28. Danica Rebac, 29. Zehra Kosović, 30. Branka Ognančević Nisu na slici učenice ovog razreda: Ravijojla Andabak, Sonja Karan, Tatjana-Tanja Peško*. Zahvaljujemo Adinu Velagiću/CIDOMu na podacima.  (* pali borci sa Partizanskog).

Mislimo da je desno Džemal Bijedić, ali ko je omladinac skroz lijevo?

#14 Stjepan Pavlović Šćepa ; #25 Pava Miletić (čuči); #26 Salko Šehović; #27 Mustafa Temim Turko

Prepoznajete li još nekog? Izvor

Grupa boraca Mostarskog bataljona, 1941. Prepoznajete li nekog?

Fudbalski klub “Velež” 1939. godine pred utakmicu s “Borcem”. Na slici: Muhamed Hadžiomerović*, prvi s lijeva, pored njega Meha Trbonja. Haldun Leo Hrvić je drugi s desna, lijevo od njega je Fadil Buturović. Prepoznajete li još nekog na slici? Tu su i Sule Gušanac, Bora Ćećez, Vojo Ivanišević, Šerif Husrefović*, Savo Milović, ali nije nam poznato ko je ko.
(* pali borci sa Partizanskog)

Sezona 1933/34. g, Hercegovačka liga. Imena igrača Veleža su nam poznata, ali ne i ko je ko. Prepoznajete li ih? Bora Ćećez, Vjekoslav Bošković, Alija Čišić*, Mehmed Trbonja, Šerif Husrefović*, Fadil Buturović, Mustafa Hadžiomerović, Kemal Arpadžić, Šefkija Ćemal, Ilija Terzić, Sulejman Gušanac i Haldun Hrvić.
(* pali borci sa Partizanskog)

Mostarski skojevci, decembra 1941. godine. Prepoznajete li nekog?

Okupljanje skojevaca, krajem 1930-tih. Prepoznajete li nekog? Fotografija: Adin Velagić. Zahvaljujemo CIDOM-u na ustupljenom materijalu. 

Okupljanje skojevaca, krajem 1930-tih. Prepoznajete li nekog? Fotografija: Adin Velagić. Zahvaljujemo CIDOM-u na ustupljenom materijalu. 

Okupljanje skojevaca, krajem 1930-tih. Prepoznajete li nekog? Fotografija: Adin Velagić. Zahvaljujemo CIDOM-u na ustupljenom materijalu. 

Mostarski skojevci na mostu 1940. Prepoznajete li nekog? Zahvaljujemo CIDOM-u na ustupljenom materijalu.

S lijeva na desno: Muhamed Drače, Miralem Ribica i Salko Šestić na uzdaničinoj zabavi 20.1.1940. Arhiv porodice Šestić.

S lijeva na desno stoje: nepoznati, Zaim Memić, Salko Šestić, Mustafa Drače- Drina. Čuče: Nusret Seferović, Miralem Ribica, i neki Zuca. Arhiv porodice Šestić. 

S lijeva: Miralem Ribica, Muhamed Drače, Kemal Ćemalović i Salko Šestić. U pozadini je Mithat Ribica- Mita (brat od Miralema). Arhiv porodice Šestić. 

Pano sa slikama palih boraca. Lijevo gore: braća Fejići, braća Balać. Gore desno: braća Šarići. Ispod u sredini: Mladen Balorda, Alija Rizikalo, Salko Šestić.

Izvor: Gordana Miletić-Buzaljko, arhiv porodice Miletić.

mostarski partizani. Na slici je borac Ismet Drljević. Arhiv porodice Drljević.

Partizansko spomen-groblje u Mostaru

Pravo na ljepotu snova