Skip to content

Zajedno

Pomozite da saznamo više o palim borcima.

Imate li podatke o palim borcima i antifašistima sa ovih fotografija? Prepoznajete li neke od njih? Pišite nam! Sačuvajmo od zaborava.

Zajedno

Fotografije palih boraca Mostarskog bataljona, objavljene 1980. godine u knjižici “Partizanski spomenik u Mostaru”. Na žalost, slike su sitno štampane, a imena boraca nisu navedena. Ako prepoznate još nekog od njih, pišite nam!

6. Mustafa H. Alikalfić; 8. Nijaza Nada Bajat; 10. Mirza Balić; 11. Mujo Balić; 13. Muhidin Bašagić; 15. Slavko Bašić; 17. Slavko Balać; 22. Darinka Bitanga; 23. Neđo Bitanga; 24. Rade Bitanga; 26. Fatima Brkić; 30. Hivzija Brkić; 32. Hasan Bubić; 33. Muhamed Čerkić; 38. Mugdim Ćatić; 40. Adil Ćatić; 41. Mujo Ćišić; 42. Mithad Ćišić; 43. Mahmut Đikić; 51. Dragi Ćišić; 56. Ale Ćišić; 63. Zehra Đilitović; 64. Nazif Džepo

65. Nijaz Bajat; 76. Ešref Fejić; 77. Samija Fejić-Krajina; 78. Šefko Fejić; 80. Ramiza Forić; 86. Emina Haćam; 90. Seid Bukovac; 91. Mustafa Buljko; 95. Fatima Hanić; 96. Muhamed Hojlaš; 97. Miladin Ćećez; 98. Šaćir Čelebić; 99. Mehmed Ćemal; 104. Milena Ivelja; 106. Mehmed Ćumurija; 107. Ekrem Ćurić; 108. Smajil Jugo; 109. Ekrem Jusufović; 111. Džemal Kajtaz; 113. Hamdija Dizdarević; 118. Hilmija Katica; 124. Branko Kosjerina; 125. Hilmija Katica

132. Ramiza Elezović; 133. Abduselam Elezović; 134. Zijo Elezović; 135. Omer Fazil; 137. Ibrahim Frko; 140. Radojka Gnjatić Ivanišević; 145. Sidika Bučuk-Hadžić; 148. Ibrahim Hadžimusić; 150. Emina Hadžiomerović; 152. Muhamed Hadžiomerović; 154. Humo Mustafa; 159. Mustafa Husković; 161. Milan Ivetić; 164. Eneza Jakirović; 165. Mustafa Kanje; 166. Đorđo Janjalija; 167. Petar Janjalija; 168. Nada Janjić; 169. Husnija Kanje; 171. Salih Kanje; 174. Zdenka Karačić; 180. Drago Knežić; 181. Luka Knežić; 189. Radojka Krčmar

193. Džemal Fejić; 194. Esad Fejić; 196. Đorđe Kuić; 197. Ludvig Kujundžić; 205. Žarko Marić; 206. Remzija Maslo; 207. Pero Markulin; 209. Arif Hadžiselimović; 213. Salko Milavić; 214. Pava Miletić; 215. Danilo Miličević; 217. Jusuf Hadžiomerović; 223. Života Neimarević; 227. Šaćir Palata; 228. Drago Palavestra; 229. Emir Pašić; 230. Mustafa Pašić; 248. Remzija Rebac

264. Omer Livnjak; 268. dr Ivica Milaković; 276. Mustafa Mirica; 278. Asim Mrgan; 279. Salko Mrkonjić; 280. Dušan Mučibabić; 281. Mehmed Omeragić; 282. Mirko Onešćuk; 284. dr Asim Opijač; 285. Zvonimir Orlić; 286. Hasan Oručević; 287. Edhem Pala; 288. Ibrahim Pala; 292. Muhamed Pekušić; 295. Tanja Peško; 300. Nikola Obuljen; 303. Mihajlo Popović; 304. Ibrahim Raljević; 305. Mustafa Repak; 306. Ahmet Spužić; 307. Alija Rizikalo; 308. Ekrem Riđanović; 310. Bisera Salahović; 316. Mujo Babić Selimhodžić;  317. Škoro Milan


324. Milorad Skiba; 326. Kemal Sulejmanović; 329. Hidajet Šarić; 330. Kemal Šarić; 331. Ahmet Šehović; 332. Šehović Salko; 334. Salko Šestić; 338. Predrag Škrobić; 340. Salko Šuko; 341. Muhamed Taslaman Beg; 348. Salko Pezo; 351. Mile Miletić;  352. Šefik Vila; 354. Rade Vuković; 355. Radojka Vuković; 356. Slobodan Vuković; 357. Zlatka Vuković; 358. Živko Vuković; 359. Muhamed Zagorčić; 360. Rabija Zekić; 363. Mladen Balorda; 364. Karlo Batko; 365. NH Savo Belović; 366. NH Manojlo Benderać Majo; 369. NH Ante Kelava; 371. NH Rifat Frenjo; 372. Jure Galić Veliki; 373. NH Dukica Grahovac; 374. NH Mithad Haćam; 375. NH Maksim Kujundžić; 378. NH Ahmed Pintul; 379. NH Miro Popara; 380. NH Dragica Pravica; 381. NH Marijan Primorac; 382. NH Danilo Soldatić; 383. NH Radovan Šakotić


388. Džemšid Šarić; 389. Hidajet Šarić; 390. Ismet Šarić; 393. Omer Ševa; 395. Fatima Ševa; 400. Ilija Terzić; 401. Husein Tikveša; 404. Ismet Terzimehić; 405. Bećir Trbonja; 408. Dževad Vrgora; 409. Zijad Vrgora; 414. Danilo Vukajlović; 416. Ante Zelenika; 417. Niko Zelenika; 418. Ante Zuanić; 419. Reuf Zupčević; 420. Tadžudin Zupčević; 426. NH Ljubo Brešan; 427. NH Leo Bruk; 428. NH Adem Buć; 429. NH Mustafa Ćemalović; 430. NH Jusuf Čevro; 432. NH Milan Kukić; 434. 435. NH Vaso Miskin Crni; NH Ljuba Miljanović; 436. NH dr Safet Mujić; 437. NH Šefik Obad; 438. NH Ante-Rade Šarić Španac; 439. NH Enes Orman; 440. NH Mustafa Latifić; 446. NH Hasan Zahirović Laca
448. Nikola Abramović; 452. Omer Buljubašić; 454. Šerif Burić; 456. Sofija Bakarić; 462. Mubera Ćemalović; 463. Omer Ćemalović; 464. Ljubo Zelenika; 466.  Jusuf Bijavica. 

Mostarski skojevci na zadatku: Ispraćaj omladinaca u domobranstvo, Mostar, septembra 1942. Prepoznajete li nekog na slici?
Izvor

Mostarski skojevci na zadatku: ispraćaj omladinaca u domobranstvo na željezničkoj stanici u Mostaru septembra 1942. godine. Prepoznajete li nekog na slici?
Izvor

Grupa učenica Trgovačke akademije i Učiteljske škole, članice SKOJ-a, na ulici u Mostaru, 1941. Prepoznajete li nekog na slici?
Izvor

Đaci Gimnazije u Mostaru, VIb razred, školske 1939/40. godine. Pod rednim brojevima, s lijeva na desno: Gornji red: 1. Muhamed Drače, 2. Andrija Krešić, 3. Veljko-Zelo Spužević, 4. Miralem Ribica*, 5. Salko Šestić*, 6. Safvet Velagić, 7. Vladimir Šutić, 8. Maksim Njegovan, 9. Nenad Vujadinović, 10. Miladin Čabak, 11. Drago Ivičević, 12. Zlatko Pavleković, 13. Miljenko Žurovac, 23. Kasim Džaferović Drugi red: 14. Natalija Kolokoljcov, 15. Sadeta Nožić, 16. Ilduza Nožić, 17. Dragica Pandža, 18. Fadila Bilal, 19. Marija Rendulić, 20. Ana Šain, 21. Tidža Karabeg, 22. Fatima Milavić Donji red: 24. Sofija Miličević, 25. Marija Ljubić, 26. Stančica Čolić, 27. prof. Vjekoslav Šebelić, 28. Danica Rebac, 29. Zehra Kosović, 30. Branka Ognančević Nisu na slici učenice ovog razreda: Ravijojla Andabak, Sonja Karan, Tatjana-Tanja Peško*. Zahvaljujemo Adinu Velagiću/CIDOMu na podacima.  (* pali borci sa Partizanskog).

Mislimo da je desno Džemal Bijedić, ali ko je omladinac skroz lijevo?

#14 Stjepan Pavlović Šćepa ; #25 Pava Miletić (čuči); #26 Salko Šehović; #27 Mustafa Temim Turko

Prepoznajete li još nekog? Izvor

Grupa boraca Mostarskog bataljona, 1941. Prepoznajete li nekog?

Fudbalski klub “Velež” 1939. godine pred utakmicu s “Borcem”. Na slici: Muhamed Hadžiomerović*, prvi s lijeva, pored njega Meha Trbonja. Haldun Leo Hrvić je drugi s desna, lijevo od njega je Fadil Buturović. Prepoznajete li još nekog na slici? Tu su i Sule Gušanac, Bora Ćećez, Vojo Ivanišević, Šerif Husrefović*, Savo Milović, ali nije nam poznato ko je ko.
(* pali borci sa Partizanskog)

Sezona 1933/34. g, Hercegovačka liga. Imena igrača Veleža su nam poznata, ali ne i ko je ko. Prepoznajete li ih? Bora Ćećez, Vjekoslav Bošković, Alija Čišić*, Mehmed Trbonja, Šerif Husrefović*, Fadil Buturović, Mustafa Hadžiomerović, Kemal Arpadžić, Šefkija Ćemal, Ilija Terzić, Sulejman Gušanac i Haldun Hrvić.
(* pali borci sa Partizanskog)

Mostarski skojevci, decembra 1941. godine. Prepoznajete li nekog?

Okupljanje skojevaca, krajem 1930-tih. Prepoznajete li nekog? Fotografija: Adin Velagić. Zahvaljujemo CIDOM-u na ustupljenom materijalu. 

Okupljanje skojevaca, krajem 1930-tih. Prepoznajete li nekog? Fotografija: Adin Velagić. Zahvaljujemo CIDOM-u na ustupljenom materijalu. 

Okupljanje skojevaca, krajem 1930-tih. Prepoznajete li nekog? Fotografija: Adin Velagić. Zahvaljujemo CIDOM-u na ustupljenom materijalu. 

Mostarski skojevci na mostu 1940. Prepoznajete li nekog? Zahvaljujemo CIDOM-u na ustupljenom materijalu.

S lijeva na desno: Muhamed Drače, Miralem Ribica i Salko Šestić na uzdaničinoj zabavi 20.1.1940. Arhiv porodice Šestić.

S lijeva na desno stoje: nepoznati, Zaim Memić, Salko Šestić, Mustafa Drače- Drina. Čuče: Nusret Seferović, Miralem Ribica, i neki Zuca. Arhiv porodice Šestić. 

S lijeva: Miralem Ribica, Muhamed Drače, Kemal Ćemalović i Salko Šestić. U pozadini je Mithat Ribica- Mita (brat od Miralema). Arhiv porodice Šestić. 

mostarski partizani. Na slici je borac Ismet Drljević. Arhiv porodice Drljević.

Konjički (mostarski bataljon) na Boračkom jezeru 1942. Izvor: “Partizanski spomenik u Mostaru”.

Pano “Slava palim borcima”, kraj 1940-tih / početak 1950-tih. Izvor: Arhiv K.D. Miletić.

Partizansko spomen-groblje u Mostaru

Pravo na ljepotu snova