Roditelji palih boraca Mostara: Husaga Ćišić (1878-1956), političar i gradonačelnik Mostara

Dva pala borca, sina predratnog političara koji je, između ostalog, tražio još jedan plamen na grbu SFRJ, imaju spomen-ploče na Partizanskom spomen-groblju u Mostaru.

Husaga Ćišić je bio politički aktivan od rane mladosti, u Džabića pokretu krajem XIX vijeka, a kasnije je djelovao kao aktivni učesnik u radu Muslimanske narodne organizacije. U Kraljevini Jugoslaviji je bio senator, gradonačelnik Mostara, predsjednik Vakufsko-mearifskog sabora muslimana Sarajeva, a u posljeratnoj Jugoslaviji nosilac mandata narodnog poslanika.

Upamćeno je da je bio zaštitnik napredne omladine, možda i zato jer su mu sinovi bili u tim krugovima, a pomagao je i brojne studente koji su mu se obraćali sa molbama za novčanu pomoć. Oktobra 1941. godine bio je inicijator i potpisnik Rezolucije građana Mostara kojom su jednodušno osuđeni progoni, otimačina imovine, sistematska ubijanja i deportacije Srba i Jevreja u koncentracione logore.

Na Trećem zasjedanju AVNOJ-a podnio je amandman na novi Ustav federativne Jugoslavije tražeći priznanje muslimanskog naroda. U dva navrata predlagao je unošenje šestog plamena u buktinju- državni grb Jugoslavije koji bi predstavljao Bošnjake.

Kad je umro 1956. godine, cijeli grad ga je ispratio. Desetak godina kasnije, njegovi sinovi su dobili spomen-ploče na novom partizanskom spomeniku.

Dva Husagina sina, Mithad i Husref, poginuli su u NOB-u. Devetnaestogodišnji Mithad Ćišić poginuo je u toku Pete ofanzive na Sutjesci. Stariji, 33-godišnji Husref Ćišić, predratni komunista i revolucioner, uhapšen je i osuđen od Državnog suda za zaštitu države maja 1933. na jednu i po godinu robije. U istom procesu osuđeni su pali borci Anđelko Goati i Rudolf Hrozniček. Partizanima se pridružio marta 1942, a poginuo je u napadu na bolnicu u Zvjerini par mjeseci kasnije.

Izvor: aljazeera

GALERIJA:

Husaga Ćišić i supruga.

Posjeta Dragiše Cvetkovića, svečano otvaranje Hotela Neretva, 7.7.1936. Desno: govor drži Husaga Ćišić. Izvor: CIDOM, mostarhistory

Članak o posjeti Dragiše Cvetkovića i dočeku kojem je prisustvovao i Husaga Ćišić 1936. godine; članak o presudi komunistima 1933. godine

Fotografije sa dženaze Husage Ćišića, 31.08.1956. Izvor CIDOM (knjiga “Husein Husaga Ćišić” autorke Irme Marić, fotografije iz Arhiva HNK pripremio Zuvad Golić).

Fotografija Mithada Ćišića: “Partizanski spomenik u Mostaru” (1980). Spomen-ploče: S. Demirović (2018).

Izvori:

https://balkans.aljazeera.net/teme/2017/12/17/husein-husaga-cisic-borac-za-sestu-buktinju-na-grbu-jugoslavije

https://radiosarajevo.ba/metromahala/lica/husaga-cisic-zaboravljeni-borac-za-bosnu-i-tekovine-zavnobih-a/397698

Čitajte naše članke, posjetite naš blog.