Rudolf Hrozniček: Policijski karton iz logora Danica

Vjerovatno posljednji snimci prekaljenog mostarskog komuniste i aktiviste Rudolfa Hrozničeka, dragog like predratnog Mostara, napravljeni su za zatvorenički karton logora Danica. Rudolf je uhapšen sa većim brojem mostarskih komunista pred rat, 1940. godine, i predan ustašama nakon dolaska na vlast aprila 1941. Pola godine nakon ovog snimka, Rudolf je već bio mrtav, umoren glađu u Ćeliji smrti, podrumskoj samici u kojoj su zaključavani zatvorenici koji su ostavljani bez hrane i vode dok ne nastupi smrt. I drugi mostarski komunisti koji su bili u zatvoru početkom rata su likvidirani.

Pregledajte Rudolfov policijski karton ovdje. Zahvaljujemo M. Šimunkoviću na ustupljenom materijalu.