Enigme sa Partizanskog: ko je na slici

U istraživačkom zadatku koji je tim partizansko.info sebi postavio – da se spoje imena i slike boraca iz brošure “Partizanski spomenik u Mostaru” – neizbježni su slučajevi dilema oko identiteta. U nastavku navodimo nekoliko primjera gdje se činimo na pravom tragu. Ako imate podatke o borcima sa slika (označeni crvenim slovima), molimo da se javite preko Kontakt stranice.

Trenutne pretpostavke:

Napomena: Brojevi na fotografijama nisu originalno u brošuri, dodani su naknadno, po redoslijedu, da lakše pratimo prepoznavanje boraca. Pojedine slike, po procijeni sa velikim procentom vjerovatnoće, već su dodane na profile boraca sa naznakom da se radi o zaključku.

Hajrija Bašagić i Berima Bašagić?

Lokacija: pored Muhidina Bašagića. Hajrija Muhameda Bašagić (1920. Nevesinje – 1943. Stara Gradiška) je sestra poginulih boraca Muhidina Bašagića (na slici) i Mehmeda Bašagića. Slike u brošuri su većinom poredane po abecedi, te bi jedna od dvije djevojke pored Muhidina mogla biti Hajrija, a druga Berima Sulejmana Bašagić (1920. Nevesinje – 1943. Stara Gradiška). Obje su stradale u kompleksu Jasenovac-Stara Gradiška.

Salko Bišćević?

Fotografija jednog dječaka smještena je ispred slika porodice Bitanga. Salko Bišćević (1928. Mostar – 1944. Trnovica), pomoćnik mitraljesca, poginuo je u 16. godini i opisan je kao “jedan od najmlađih boraca”. Njegova pogibija pogodila je ne samo saborce, već i mještane. Jedan od njih je ustupio svoju porodičnu grobnicu za Salku, a postoje podaci da je Salko kasnije prenesen u zajedničku spomen-kosturnicu na Partizanskom spomen-groblju u Mostaru.

Hatidža Fazlinović?

Prateći spisak boraca u brošuri (u ovom slučaju redoslijed se nastavlja na narednoj stranici), ženska osoba na slici između Omera Fazila i Džemala Fejića mogla bi biti samo Hatidža Fazlinović, borac i bolničarka 2. bataljona 13. hercegovačke brigade (1922. Mostar – 1945. Ivan-Sedlo).

Ramiza Forić?

Slično prethodnom slučaju, djevojka na slici između Šefke Fejića i Ibrahima Frke, prateći redoslijed prezimena, trebala bi biti Ramiza Forić (1924. Nevesinje – 1943. Mostar).

Anđelko Goatti?

Iza fotografije Radojke Gnjatić-Ivanišević, trebalo bi da abecednim redom slijedi Anđelko Goatti (1893. Mostar – 1943. Ovojci), predratni komunista stare generacije i borac Mostarskog bataljona. Opisan je kao “krupan i ugojen čovjek”. U trenutku streljanja bilo mu je 50 godina.

Emina Haćam?

Tri člana porodice Haćam su izgubili živote tokom Narodnooslobodilačke borbe: narodni heroj Mithad Haćam, brat Nedžad Haćam i sestra Emina. Emina bi mogla biti pored Nedžada, pošto je Mithadova slika izdvojena u posebnu skupinu narodnih heroja na posljednjim stranicama knjige.

Hadžiomerović Emina?

U grupi boraca sa prezimenom koje počinje na “Hadži…”, stoji jedina ženska slika. Postoji samo jedna ženska osoba sa takvim prezimenom, Hadžiomerović Emina. Prijeratna skojevka, u ratu je odselila u Sarajevo. Uhapšena je od ustaša januara 1945. i ubijena aprila 1945. Jedina nedoumica je što nije potvrđeno da je Emina imala spomen-ploču na Partizanskom, pošto njeno ime nije navedeno u brošuri, iako jeste u “Spomenici Mostara 1941-1945”.

Ivelja Milena?

U grupi boraca na slovo I, djevojčica na slici bi mogla biti Milena Ivelja koja je pošla u partizane u jesen 1944. u 15. godini, i poginula kao bolničarka od granate kod mjesta Trnova marta 1945. Kako se slovo I nastavlja zapravo u istom redu (iako na slijedećoj stranici), pored nje je slika Milana Ivetića, Veležovog fudbalera, što odgovara po abecedi.

Neimarević Života?

Života Neimarević je najstariji sin Save Neimarevića, jednog od prvih mostarskih revolucionera i funkcionera “Veleža” koji je tragično nastradao u staljinskim čistkama prije rata (sa leptir-mašnom na slici dole, sjedi prvi desno, označen sa “?”). Života bi mogao biti momak s kapom, u grupi boraca na slovo “N”. Bio je prvoborac – u grupi 28 Mostaraca koji su se ljeta 1941. uputili na teren istočne Hercegovine radi razvijanja ustanka. Zanimljiv je podatak da su Života i Gojko Samardžić, kao krojači, svim dobrovoljcima sašili papuče od čoje da bi se noću nečujno iskrali iz grada. Osim toga Života oomalo podsjeća na oca…

Životin otac Savo Neimarević sjedi prvi desno, označen sa “?”

Borci na slovo O:

Između Mirka Onešćuka i Hasana Oručevića su tri moguća imena: Sofija Onešćuk, ratna bolničarka i Mirkova sestra, dr Asim Opijač, ujak pet poginulih Fejića, i fotograf Zvonimir Orlić (koji kao da drži torbu za foto-aparat preko ramena).

Skočajić Božo?

Već odavno tragamo za slikom omladinca Bože Skočajića za života, pošto je najprepoznatljiviji po fotografiji petero talaca koje je gestapo objesio 19. novembra 1943. preko puta Doma zdravlja u Mostaru (na mjestu gdje danas stoji spomen-ploča). Po fotografiji znamo da je bio tamnokos. Mogao bi biti na jednoj od dvije slike u nizu, pored Skibe Milorada ili Sulejmanović Kemala.

Mladen Bruk:

Između Hivzije Brkića Bauka i Hasana Bubića, prateći abecedu, moglo bi biti nekoliko boraca, kao neko od brojnih Brkića, ili braća Broznović sa Brača. Naša trenutna pretpostavka, pošto se radi o dječaku, je da bi mogla biti riječ o Mladenu Bruku, bratu narodnog heroja Lea Bruka. Mladen je poginuo od zalutalog metka na dan oslobođenja Mostara, 14. februara 1945. Imao je šesnaestak godina (lik na slici pomalo podsjeća na Lea Bruka.)

Narodni heroj Leo Bruk

Vasilije Šparavalo?

Na fotografiji između Predraga Škrobića i Salke Šuke, mogao bi biti mladić iz Mostara Vasilije Šparavalo (1924. Mostar – 1944. Jasenovac). Prateći spisak, druga dva moguća izbora su Omer R. Špago (1925. Podveležje – 1945. Istra) i Dr Leo Štern (1907. Sarajevo – 1942. Janjina). Međutim, prednost dajemu Vasiliju zbog pretpostavke da Omer, kao seosko dijete, možda nije imao fotografiju, dok je pravnik dr Leo Štern bio dosta stariji.

Trbonja Jusuf ili Trbonja Avdo?

Između dva brata Trbonja, Bećira i Omera, mogao bi biti još jedan borac s istim prezimenom, samo koji: Avdo O. Trbonja (1913. Mostar – 1941. Jasenovac) ili Jusuf S. TRBONJA (1924. Mostar – 1945. Mostar)?

Borci na Z i Ž:

Prateći spisak boraca u brošuri, posljednja četvorka na slikama prije sekcije narodnih heroja, a iza Zubčević Tadžudina, mogli bi biti:

Samo, ko je ko? Ako prepoznajete nekog od njih, pišite nam!

Naša kampanja se nastavlja:

Fotografije boraca koje smo do sada prepoznali pregledajte ovdje.