Salko Skando: kratka biografija palog borca, prvi put objavljena

O palom borcu Salki Skandi nismo pronašli nikakve podatke, dok nam porodica nije javila sa detaljima o njegovoj pogibiji, kao i učešću porodice Skando u NOB-u.

U zbirci partizansko.info je, osim Salkine kratke biografije, sada i njegova slika, snimak njegov partizanske spomenice, i dirljiva posljeratna slika ožalošćenog oca kraj Salkine spomen-ploče. Izvor: porodična arhiva.