Rudolf HROZNIČEK

RUDOLF RUDA (FRANJE)* HROZNIČEK, rođen 18. decembra 1904. u Kladnju*. Sa porodicom u ranom djetinjstvu došao u Mostar. Radio je […]