Mostar u slikama: oglasi i članci iz Drugog svjetskog rata i jedan skojevski bilten

Neki primjeri javne dokumentacije ratnog Mostara.

Poziv Srbima Mostara na iseljenje čije prezime počinje na A-B.

Poziv Srbima Mostara na iseljenje čije prezime počinje na C-F.

Naredba ustaškog stožera o kretanju Srba i Židova u Mostaru (23.6.1941).

Naredba ustaškog stožera o kretanju Srba i Židova u Mostaru (23.6.1941).

Prema Mensuru Seferoviću (“Životu piše svoje priče”), gornje oglase i naredbe skinuli su prognani članovi porodice Svetislava Mandića na putu ka željezničkoj stanici i predali mu ih za knjigu “Mostarski kolopleti” 1985. godine.

Proglas kojim je objavljena egzekucija Slobodana Vukovića i NH Jusufa Čevre 1. avgusta 1941.

Primjer biltena koji se svaki dan štampao u Mostaru za vrijeme rata. Štamparija je bila u Muštovića kući u Donjoj mahali u Mostaru i nikad nije otkrivena.

Bilten iz 1943. godine štampan u kući Muštovića u Donjoj mahali. Tajna štamparija nije nikad bila otkrivena. Izvor: facebook.

Izvori: Seferović, Mensur (2014): Život piše svoju priču, Bosanska biblioteka Čikago; znaci.com

Zahvaljujemo A. Zagorčiću na ustupljenom materijalu.