Mostar u slikama: okupacija 1941. i oslobođenje 1945. (panoi)

Panoi sa izložbe “14. februar” održane u Narodnom pozorištu u Mostaru 2018. godine.

Izvori: materijali o Mostaru na stranicama: znaci.org, Istorijski muzej Jugoslavije, knjiga “Stvaranje Titove Jugoslavije”, axishistory.com.

Sastavio A. Zagorčić. Zahvaljujemo na ustupljenim podacima.