Upoznajte svoj grad: Mostarske ulice nazvane po palim borcima

“Upoznajte svoj grad”, naziv je nekadašnje rubrike mostarskog lista “Sloboda”. Prenosimo tekstove Šefika Pašića o tome kako su nazivi nekih mostarskih ulica dobili ime. Prepoznajemo prezimena sa Partizanskog spomen-groblja: Bajat, Radan, Knežić, Krpo, Palavestra, Rizikalo.

Pored navedenih boraca, mostarske ulice su nazvane i po slijedećim borcima: Šerif Burić, Mehmed Ćemal, Ale Ćišić, Osman Osa Grebo, Šerif Husrefović, Gašo Ilić, Huso Maslić, Mujo Pašić, Husnija Rebac, Salko Šestić, Meha Taso, Ante Zelenika, narodnim herojima: Adem Buć, Mladen Balorda i Hasan Zahirović Laca, i boračkim porodicama: braća Balać, Brkić, Ćišić (Husage ili Saliha), Fejić, Krpo, Lakišić, Onešćuk, Puzić, Šarić, Šehović, Ševa, Trbonja. Nekoliko ulica je nazvano po oslobodilačkim odredima: Desete hercegovačke brigade, 29. hercegovačke udarne divizije, Mostarskog bataljona, te Partizanski put.

Izvor: list “Sloboda”, autor Šefik Pašić. Zahvaljujemo CIDOM-u na ustupljenom materijalu.

[Kliknite na svaku sliku da je povećate.]

Bajatova ulica

Bore Radana Ulica

Ulica Braće Knežića

Ulica Braće Krpo

Ulica Drage Palavestre

Rizikalov sokak

Ulica Mostarskog bataljona (Ričina)