Upoznajte svoj grad: Mostarske ulice nazvane po palim borcima

“Upoznajte svoj grad”, naziv je nekadašnje rubrike mostarskog lista “Sloboda”. Prenosimo tekstove Šefika Pašića o tome kako su nazivi nekih mostarskih ulica dobili ime. Prepoznajemo prezimena sa Partizanskog spomen-groblja: Bajat, Radan, Knežić, Krpo, Palavestra, Rizikalo.

Pored navedenih boraca, mostarske ulice su nazvane i po slijedećim borcima (spisak nije konačan): Mustafa Bjelavac, Šerif Burić, Mehmed Ćemal, Ale Ćišić, Maho Đikić, Osman Osa Grebo, Šerif Husrefović, Gašo Ilić, Huso Maslić, Mujo Pašić, Husnija Rebac, Salko Šestić, Predrag Škrobić, Stjepan Šulentić, Meha Taso, Ante Zelenika, Ante Zuanić, narodnim herojima: Adem Buć, Mladen Balorda i Hasan Zahirović Laca, i boračkim porodicama: braća Balać, Bošnjić, Brkić, Ćišić (Husage ili Saliha), Fejić, Krpo, Lakišić, Onešćuk, Puzić, Šarić, Šehović, Ševa, Trbonja. Nekoliko ulica je nazvano po oslobodilačkim odredima: Desete hercegovačke brigade, 29. hercegovačke udarne divizije, Mostarskog bataljona, te Partizanski put.

Izvor: list “Sloboda”, autor Šefik Pašić. Zahvaljujemo CIDOM-u na ustupljenom materijalu.

[Kliknite na svaku sliku da je povećate.]

Bajatova ulica

Bore Radana Ulica

Ulica Braće Knežića

Ulica Braće Krpo

Ulica Drage Palavestre

Rizikalov sokak

Ulica Mostarskog bataljona (Ričina)

Partizanski put (nekadašnja ulica Bjelušine):

Poseban prilog:

Isječak iz Slobodne Dalmacije o preimenovanju ulica Mostara 24.2.1995. godine. Na spisku su ulice nazvane po palim borcima Mostara koje su dobile nova imena: Ulica dr Safeta Mujića, Mahe Đikića, Muštovića, Predraga Škrobića, Štefe Šulentića, Mustafe Bjelavca. Izvor: Mostar.antifa. Inicijativom iz 2022. godine ponovo su promijenjeni dotadašnji nazivi nekih ulica sa ovog spiska.