Sjećanja: Prva obnova Partizanskog spomen-groblja 2000. godine

Na uviđaju iz 2000. godine zabilježena su oštećenja uzrokovana ljudskim i prirodnim faktorima. Iste godine formiran je prvi odbor za obnovu Partizanskog spomen-groblja, i obavljena prva obnova.

2000. godine izvršen je prvi pregled oštećenja Partizanskog spomenika u Mostaru. Tom prilikom sastavljen je zapisnik.

Snimci iz 2000. godine. Izvor: facebook.

Postoje tvrdnje da je Bogdan Bogdanović, kad je obišao groblje nekoliko godina ranije izjavio: “Baš dobro što je ovo zelenilo ovoliko ižđikljalo. Sad partizansko groblje izgleda kao prava nekropola.”

ZAPISNIK

Izvod iz projekta «Analiza postojećeg stanja Partizanskog groblja u Mostaru» izrađenog od strane «Urbing»-Javno poduzeće za obnovu i izgradnju Mostara, Mostar br.01/I-1574/00 rujna 2000. god. za naručitelja Općinu Mostar-Jugozapad.

“U proljeće 1992. Partizansko spomen-groblje znatno je oštećeno ratnim dejstvima i miniranjem, a nakon rata nebrigom i neodržavanjem nastavlja se destrukcija i devastacija spomenika. Propadanje spomen- groblja uzrokovano je prirodnim i ljudskim faktorima.

izvor: Facebook .

ZAPISNIK OŠTEĆENJA

Izvod iz projekta «Analiza postojećeg stanja Partizanskog groblja u Mostaru» izrađenog od strane «Urbing»-Javno poduzeće za obnovu i izgradnju Mostara, Mostar br.01/I-1574/00 rujna 2000. god. za naručitelja Općinu Mostar-Jugozapad.

Opis oštećenja i mjere sanacije
Prema projektu iz rujna 2000. razlikuje se 9 vrsta oštećenja:

1. Deformacije na kaldrmi
2. Oštećenja na potpornim i obložnim zidovima
3. Oštećenja na oblozi zidova od kamena
4. Oštećenja uslijed ratnih razaranja
5. Oštećenja usljed prodiranja vode u zidove
6. Nestatička oštećenja
7. Oštećenja vodovodne i kanalizacijske instalacije
8. Oštećenja elektro instalacije javne rasvjete
9. Oštećenja i promijenjeno stanje zelenih površina

1. Kaldrma
Ove deformacije posljedica su ispiranja tla ispod kaldrme te rastinja koje probija i čije korijenje narušava ravnost podloge. U ulegnućima su stvorene lokve koje su nastavile devastaciju partera. Na tri mjesta na dvostrukoj stazi koja uokviruje vodu kaldrma je potpuno uništena. Sanacijom je potrebno presložiti kaldrmu uz ispravljanja deformacije podloge.

2. Zidovi
Na dijelu obložnih i potpornih zidova primijećene su prsline. Najveće i najozbiljnije su na vertikalnom spoju polukružnih niša, zakrivljenih zidova i ravnina. Oštećenja su nastala prodorom vode u tijelo zida koja se ledi i izaziva puknuća zidova. Ove naprsline potrebno je otvoriti i sanirati ih odgovarajućim ekspandirajućim građevinskim vezivima ljepilima što je najhitnije mogućno.

3. Obloga od kamena
Lokalna oštećenja spomenika uzrokovala su prodor vode i u kamene obloge zidova te kamenu plastiku i obradu kamenih niša. Dugotrajan utjecaj atmosferilija otvorene prsline pretvorio je u rupe kroz koje se nastavlja deformacija i zidova. Kamene obrade potrebno je sanirati ili rekonstruirati.

4. Ratna razaranja
Fizička razaranja dijela konstrukcije nastala su pogocima granata ili miniranjima. Najveća oštećenja su u najvišoj zoni spomenika u «hodniku» koji vodi do najviše terase te na svim stepenicama. Na drugoj višoj kapiji znatna su oštećenja kamene obloge u donjem dijelu kao i na dijelu zida sa desne strane izlaza na najviši plato. Jedno od «vješala» u tom prostoru potpuno nedostaje kao i na zidu iza zapadne serpentine kojom se izlazi na najviši nivo spomenika. Oštećenja kamene obloge zidova primijećena su i na niskom zidu najviše rampe koja vodi na centralni dio spomenika i na masivnom bočnom zidu druge i treće terase centralnog dijela spomenika. Ova oštećenja statički nisu opasna, ali se trebaju otkloniti mjerama sanacije i rekonstrukcije.

5. Djelovanje oborinske vode
Prirodni tok podzemne i površinske vode sa vrha Biskupove glavice vođen je ispod spomenika. Pretpostavlja se da je drenaža objekta začepljena i nije više u funkciji pa se vode zato slijevaju preko spomenika niz kamene niše. Mogućno je da je dugotrajno djelovanje ove vode i ispralo zidove, ali zbog geometrije niša njihova stabilnost nije narušena. Radovi na sanaciji drenaže povezani su sa radovima na sanaciji kaldrme.

6. Nestatička oštećenja
Ovdje se podrazumijevaju oštećenja na kamenim «nadgrobnim» pločama sa urezanim imenima na terasama centralnog dijela spomenika te veliki broj grafita išaranih po zidnim pločama na cijelom prostoru spomenika, a osobito unutar središnjeg dijela sa vodom na najnižem nivou spomenika i ulaznoj kapiji. Ovdje spada i divlje raslinje po svim površinama spomenika. Ova oštećenja potrebno je sanirati čišćenjem, ribanjem i pjeskarenjem.

7. Oštećenja vodovodne i kanalizacijske instalacije
Oštećenje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija očituje se nedostatkom tekuće vode na cijelom kompleksu spomenika, od čega je ima nedovoljno u najnižoj zoni dok je na najvišoj razini spomenika nikako nema. Oborinska kanalizacija ne funkcionira dobro zbog začepljenja. Nakon ispitivanja ocijenit će se mogućnosti sanacije ovih instalacija.

8. Oštećenja elektro instalacija javne rasvjete
Svi postavljeni reflektori javne dekorativne rasvjete su nestali, a razvodni ormar potpuno je devastiran. Izuzev postavljanja novog RO i novih reflektora potrebno je ispitati sve postojeće napojne kablove u zemlji, priključke i veze sa reflektorima.

9. Stanje zelenih površina
Partizansko spomen groblje spomenik je i gradskog pejzaža. Prirodni okvir kompleksa čine šikare autohtonog drveća i grmlja oplemenjene čempresima i alepskim borovima čime je postignuta mediteranska forma pejzaža te utisak jedinstva spomenika i prirode. Šira zona oko objekta pošumljena je 60-tih godina te su ta stabla danas dostigla svoju punu fiziološku zrelost. Strme padine spomenika bile su nepravilno ozelenjene nasadima mediteranskih zimzelenih trajnica (ruzmarin, lavanda, santolina-zelena i siva te kadulja). Dekorativno zelenilo je zbog neaktivnosti nastavilo svoj prirodni rast.
Danas se ispod samonikle vegetacije (pavit i kupina) mogu naći ostaci ovih vrsta koje su odrvenile i zakržljale. Iako je protekao dulji period neodržavanja cijeli kompleks pruža sliku bogato ozelenjenog prostora na kojem se ističu ogromne krošnje alepskog bora i vretenasta stabla čempresa.
Da bi zelene površine nastavile da egzistiraju i vratile svoj nekadašnji izgled potrebno je izvršiti detaljno uklanjanje samonikle divlje vegetacije koja se ne uklapa u koncepciju rješenja i guši postojeću vegetaciju. Rekonstrukcija travnjaka, površina pod trajnicama i grmovima može se vršiti etapno i naknadno kroz novu sadnju i održavanje.

GALERIJA:

Detalj 1: Prilaz spomeničkom kompleksu

Oštećenja su na kaldrmi.

Detalj 2: Staza do spomenika, od kapije do prvih terasa, jezero.

Nekoliko oštećenja je na kaldrmi.

Detalj 3: Terase, prolaz do terasa, spomen kosturnica,

Oštećenja od eksplozije su u crvenoj i žutoj boji. Oštećenja od oborinskih voda su u nišama (plava boja). Takođe su zabilježen po jedan element koji nedostaje u prolazu do najgornje terase i na stazi koja vodi prema prvoj terasi (označeni ljubičastom), kao i prsline u zidovima (označeni ciklama bojom).

izvor: Facebook

Povezani članci:

Hronologija: Kako se gradilo Partizansko spomen-groblje.

Hronologija: Kako je bilo na otvaranju Partizanskog spomen-groblja 25.9.1965.

Sjećanja: obnova Partizanskog spomen-groblja 2005. godine.

Sjećanja: Obnova Partizanskog spomen-groblja 2018. godine.