Sjećanja: Obnova Partizanskog spomen-groblja 2005. godine

Prijedozi za obnovu Partizanskog spomeničkog kompleksa u Mostaru 2005. godine uključivali su izgradnju ulaznog objekta sa prostorom za čuvare, toaletom, radnjom suvenira i izložbenim prostorom, te niz dopuna poput ljetne pozornice, dječjeg igrališta i parkinga.

Neki od prijedloga, poput pozornice, i danas su sporni. Arhitekta Bogdan Bogdanović je bio uključen u konsultacije. Iz navedenog saznajemo da je predložio spomen-ploču civilnim žrtvama fašizma i da se saglasio da se spomen-ploče ovaj put naprave od kamena “tenelije”.

Radove su finansirale holandska i norveška vlada. Spomenik je tom prilikom bio “djelomično obnovljen”, a o obnova je uključivala sanaciju zelenih površina, rekonstrukciju javne rasvjete i kanalizacije. Spomenik je otvoren na godišnjicu pobjede nad fašizmom 9. 5. 2005. godine.

Izvor: facebook

Izvor: Facebook

“Odbor za potporu obnovi spomen kompleksa, uz načelnu suglasnost autora, predložio je izgradnju ulazne partije objekta. Po prijedlogu ovaj objekt trebao bi sintetizirati elemente tradicionalne mostarske kuće sa sadržajima: čuvarske službe, sanitarnog čvora za posjetitelje i suvenirnice te eventualno i prostor za muzejsku postavku dokumentacije o samom Spomeniku. Predložena je i izgradnja ljetne pozornice za održavanje priredbi na otvorenom popravljanjem postojeće istočne padine iznad okruglog jezera, park za igru djece od 3-7 god. te dvoredni parking kompleksa na ulazu. Također su bile razmatrane i ideje o boljem otvaranju postojećeg nezvaničnog pješačkog pristupa od šetnice park šume Biskupova glavica čime bi spomenik dobio još jednu vezu sa okolišem (na gornjim nivoima). Sugestija autora gosp. Bogdanovića je da se u okviru Spomenika postavi obilježje i civilnim žrtvama fašističkog terora. Međutim, po gore navedenim pitanjima tek predstoji postizanje dogovora i dobivanje pune suglasnosti (tada još živog) autora.”

“Donatorskim sredstvima vlade Nizozemske od 11.000 KM i Kraljevine Norveške od 22.000 KM zamijenjena su sva grobna obilježja novim od kamena «tenelije» u iznosu od 14.500 KM.

Sredstvima Grada Mostara uz sufinanciranje Vlade Federacije BiH sa oko 20.000 KM izvedeni su radovi:

– izvršeno je čišćenje i sanacija zelenih površina (16.572 KM). Ovdje spada košenje travnjaka, čišćenje, pometanje, priprema i sadnja cvjetnih ploha sa oko 4500 sezonskog cvijeća. Rekonstrukcija zelenila koja podrazumijeva vađenje dotrajalih sadnica i sadnju novog sadnog materijala nije bila obuhvaćena ovim programom sanacije. Ugovoreno je i redovito održavanje zelenih površina od oko 5.500 KM/mjesečno.

– Izvršena je rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete od ukupno 20.750 KM. Postavljeno je 9 novih reflektora tip «Schreder» jačine 1,5 kW na novim betonskim postoljima, sanirana je postojeća elektro mreža, postavljen je novi razvodni ormar te priključak na javnu rasvjetu.

– završeni su i radovi rekonstrukcije i sanacije instalacije vodovoda i kanalizacije od kojih samo građevinski iznose 11.175 KM, osposobljen je dovod vode, sanirana kanalizacijska mreža te izgrađene 2 komore za 2 lokalna sustava cirkulacije vode u kojima još treba montirati crpke što zahtijeva dodatna sredstva od oko 5.000 KM.

Dana 09.05.2005. svečano je otvoren djelomično obnovljeni spomenik.”

Povezani članci:

Hronologija: Kako se gradilo Partizansko spomen-groblje.

Hronologija: Kako je bilo na otvaranju Partizanskog spomen-groblja 25.9.1965.

Sjećanja: Stanje i obnova spomenika iz 2000. godine.

Sjećanja: Obnova Partizanskog spomen-groblja 2018. godine.