O prvoj proslavi oslobođenja Mostara: defile i govori

Iz stare štampe – u listu “Sloboda”, broj 9, od 20. februara 1945. godine objavljen je tekst o proslavi oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu.

MOSTAR SLAVI SVOJE OSLOBOĐENJE

Veliki narodni zbor i defile trupa NOV

Poslije skoro četiri godine robovanja i junačke borbe protiv ugnjetača, Mostar je 20. februara, u slobodi, prvi put u svom postojanju, pozdravljajući oslobodioce, sasvim spontano i nedvosmisleno rekao svoju riječ. Mostar je gromoglasno i odlučno izrazio svoju vjernost narodnooslobodilačkoj borbi i novoj Jugoslaviji, i isto tako odlučno osudio izdajnike i reakcionare, neprijatelje naroda i narodne slobode.

U 10 sati prije podne skoro čitav grad je izišao na ulice sa posmatra DEFILE TRUPA N.O. VOJSKE, da pozdravi vojsku osloboditeljicu. U svečanom defileu, koji je prošao kroz čitav grad, učestvovale su samo neke jedinice VIII korpusa. Na svečanoj tribini, podignutoj pred “Bristolom”, nalazili su se drugovi Petar Drapšin i Vlado Šegrt, kao i načelnik Glavnog štaba Hrvatske Pavle Jakšić, sa svojim štabovima, pored potpredsjednika ZAVNOBIH-a druga Avde Hume i člana predsjedništva ZAVNOH-a druga Vicka Krstulovića, te mnogih drugih predstavnika vojske, jedinstvenog NO fronta i narodne vlasti. Prolazeći pored ove tribine, vojska je pozdravljala prvoborce NO borbe, koji su sa svoje strane, neprestano otpozdravljali.

Naročito srdačno, spontanim i snažnim aplauzom i klicanjem, pozdravljalo je NO vojsku građanstvo Mostara. Građanstvo je imalo prilike da vidi proslavljene ratnike iz I Damatinske proleterske brigade, iz Jedanaeste III Prekomorske i drugih čuvenih dalmatinskih bigada. Odlično opremljena vojska, a najviše brojna odjeljenja teške i lake artiljerije, te blindiranih kola i tenkova, ostavili su vanredan utisak na građane Mostara, kojima je neprijateljska propaganda sasvim drugačije predstavljala narodnu armiju.

Poslije podne, blizu 10.000 ljudi sakupilo se na trgu pred opštinom da saslušaju riječi svojih poznatih prvoboraca i najistaknutijig rodoljuba. Povorke naroda, u prvom redu radništva, rano su počele pristizavati na zborište, noseći mnogobrojne transparente i zastave. Već prije 14 časova prostrani trg bio je potpuno ispunjen.

VELIKI NARODNI ZBOR otvorio je jedan od najpoznatijih sinova slobodoljubivog Mostara, drug Salko Fejić, potpredsjednik NOF-a za Hercegovinu. On je istakao ulogu Mostara u NO borbi Hercegovine i izrazio uvjerenost u njegovo dosljedno i nepokolebljivo držanje u toku dalje borbe – u toku borbe za učvršćivanje tekovina oslobodilačkog rata. Pošto je pozvao učesnike zbora da odaju poštu palim borcima, drug Fejić je dao riječ Danijalu Samokovliću, uglednom mostarskom građaninu, koji je ukratko srdačno pozdravio okupljeni narod i naglasio beskrajnu ljubav grada prema oslobodilačkoj vojsci.

Dalje su govorili: komandant VIII korpusa general-major Petar Drapšin, Avdo Humo, general-major Vlado Šegrt, komandant 29. divizije, dr Cvitan Spužević, pop Novak Mastilović, Olga Marasović-Danilović, Branko Kovačević, pukovnik Vicko Krstulović – vidi tekst u prilogu (prim.a.).

Izdvajamo:

Petar Drapšin: “Krv koju su po ulicama Mostara prolili dalmatinski borci jeste još jedan dokaz da je bratstvo narodne Jugoslavije jedna stvarnost. Mi, dalmatinski broci, vratili smo hercegovačkim borcima onaj dug koji su oni nama učinili u borbama za oslobođenje Južne Dalmacije, za oslobođenje grada Dubrovnika.” (…)

Avdo Humo: “Nikada narodi Jugoslavije nijesu bili tako zbratimljeni, pod jedinstvenim vođstvom, kao u toku ove borbe. Radi toga smo i uspjeli da izvojujemo tekovine koje danas imamo, da savladamo nevjerovatne prepreke koje su nam stajale na putu. Ostao nam je još jedan front koga moramo savladati – privredni front.” (…)

Vlado Šegrt: “Mi Hercegovci sa punim pravom možemo da kažemo da je naš dragi Mostar među prvim gradovima naše Nove Jugoslavije. To je dokazano još 1941. Tada je Mostar poslao svoje najbolje sinove u oružane odrede, i stvorio prvi partizanski odred u Hercegovini. Kroz blizu četiri godine borbe, Mostar je dao stotine svojih najboljih sinova za oslobođenje Jugoslavije, na čelu sa Mujom Pašićem, Karlom Batkom i dr. Mujićem.”

“Drug Šegrt je zatim istakao ulogu mostarskih boraca u stvaranju X hercegovačke brigade i njenim značajnim pobjedama po Bosni i Hercegovini, a posebno su borci Mostarskog bataljona imali značajnu ulogu u toku pete neprijeteljske ofanzive. Napominjući da s sinovi Mostara svojom hrabrošću i odlučnošću uvijek služili kao primjer, general je završio govor pozvavši rodoljubivi Mostar da nastavi putem njegovih najboljih sinova koji su dali svoje živote za slobodu domovine.” (…)

Okupljenom građanstvo je pozdravio i predstavnik savezničke misije pri VIII Korpusu.

(…) Zaključujući zbor, drug Salko Fejić je predložio narodu da se upute pozdravne depeše Maršalu Titu, AVNOJ-u, ZAVNOBIH-u i Glavnom odboru NOF-a za Bosnu i Hercegovinu, što su prisutni jednoglasno i oduševljeno usvojili.”

Zahvaljujemo CIDOM-u i A. Zagorčiću na ustupljenom materijalu i snimcima.

PRILOG

Povezani članci: