Spomenik streljanima na Ovojcima 1941-1943.

Na Ovojcima su za vrijeme rata u nekoliko navrata streljani mostarski ilegalci i borci, uključujući i četiri narodna heroja: Mladen Balorda, Mustafa Ćemalović Ćimba, Ljubo Brešan i Jusuf Čevro.

Pali borci:

* Na spomeniku je uklesano i ime Hajrije Bašagić kao streljane na ovoj lokaciji, međutim na njenoj spomen-ploči stoji uklesano Stara Gradiška kao mjesto pogibije. Hajrija se vodi i kao žrtva kompleksa Jasenovac / Stara Gradiška na sajtu JUSP Jasenovac. Hajrija je bila sestra Muhidina Bašagića streljanog na ovoj lokaciji i bili su uhapšeni u isto vrijeme.

FOTO GALERIJA:

Spomenik na Ovojcima nekad…

… i u novije vrijeme:

Zahvaljujemo spomenicinob.info na ustupljenom materijalu.