Luka Cvitković: Ponovo među palim borcima na Partizanskom

Luka Cvitković je borac koji je imao svoju spomen-ploču na Partizanskom, a nije bio na spisku iz 1980. (objavljenom u brošuri Partizanski spomenik u Mostaru u nezavršenom obliku), i nije imao svoju kratku biografiju u “Spomenici Mostara 1941-1945.” Kako je njegova spomen-ploča u međuvremenu nestala, nije bila dodana ni za vrijeme renovacije spomenika 2018. godine. O njemu se izgubio (gotovo) svaki trag.

Potrudili smo se da ispravimo grešku – uvršten je na partizansko.info na zahtjev porodice koja nam je poslala Lukinu fotografiju, kao i fotografije spomen-ploče i druge podatke iz porodične arhive. Sada je Lukina biografija, od zaboravljene, postala jedna od najpotpunijih na našem sajtu. Nadamo se da će neke buduće komisije za obnovu Partizanskog spomen-groblja uvažiti predstavljene podatke i napraviti novu spomen-ploču za Luku Cvitkovića, uporedo sa pločama drugih palih boraca.

Bojimo se da se ovaj scenario mogao ponoviti i sa drugim palim borcima, koji su naknadno uvršteni, i čija je spomen-ploča možda nestala u devastacijama koje traju već decenijama. Poznajete li nekog takvog? Pišite nam.