Iz stare štampe: o spomen-kući Gojka Vukovića (1984.)

Prilikom 50. godišnjice smrti Gojka Vukovića, u tada tek renoviranoj kući ovog istaknutog revolucionera i radničkog tribuna, upriličena je 29. novembra 1984. godine izložba “Gojko Vuković, život i revolucionaran rad” . Kuća je tom prilikom postala odjeljenje Muzeja Hercegovine.

Iz stare štampe izdavajamo detalje o postavki muzeja:

“U dvorištu kuće nalazi se bista Gojka Vukovića. U prizemlju je izložbeni prostor podijeljen u tri tematske cjeline. Prva je “Hercegovina u vrijeme austrougarske okupacije 1878-1918. godine”. (…) Druga tematska oblast “Gojko Vuković, djetinjstvo i u radničkom pokretu Mostara i Hercegovine 1907-1918. godine”. Iako mlad, Gojko postaje jedan od vođa radničkog pokreta u Mostaru, učestvuje u stvaranju prvih sindikalnih organizacija, jačanju pokreta, rukovodi velikim štrajkom limara i bravara. Treća tematska cjelina obrađuje njegov rad u revolucionarnom radničkom pokretu od kraja 1918. godine do donošenja Obznane 1920. godine.

Izložbeni prostor na spratu kuće sačinjavaju četiri tematske cjeline: Revolucionarni rad Gojka Vukovića u Hercegovačkom i Jugoslovenskom radničkom pokretu od 1920. do šestojanuarske diktature 1929. godine. Zavođenje 6-januarske diktature i Gojko Vuković na robiji; Gojko poslije izlaska s robije, maj 1932. i smrt 6. jula 1934 godine; Porodica Gojka Vukovića u NOB-i.

Na izložbi je postavljeno 260 eksponata koji nas detaljno upoznaju sa životom i revolucionarnim radom Gojka Vukovića, ali i sa narastanjem revolucionarnog radničkog pokreta u Hercegovini i napose Mostaru.”

Nepunu deceniju kasnije spomen-kuća je postala komandno mjesto čete Donja Mahala, te od 1993. godine nije više u posjedu Muzeja Hercegovine. Tokom rata su nestajali eksponati, te je do kraja rata 1995. ostao samo bakreni reljef na fasadi zgrade u dvorištu. Gojkova bista je po svjedočenju očevidaca u ratu “završila u Neretvi”. (…). Spomen-kuća je obnovljena 2015. godine, a bista nije pronađena.

Izvori: D.G. , list “Sloboda”, 26. 11. 1984; Asim Krhan, 60 godina Muzeja Hercegovine u Mostaru, 2010.; blog Seje Đulića

Nagrada “Gojko Vuković“:

Prilikom otvaranja spomen-kuće Gojka Vukovića mostarske sindikalne organizacije su pokrenule inicijativu da se ustanovi nagrada “Gojko Vuković”. Nagrada bi se dodijeljivala na dan rođenje Gojka Vukovića (31.7.) “pojedincima, sindikalnim aktivistima za dugogodišnje rezultate ostvarene u razvoju socijalističkog samoupravljanja”.

Izvor: list “Sloboda” 2.7.1984.

GALERIJA (1984.):

Nekadašnji eksponati u muzeju / arhiv Gojka Vukovića:

Izvor: grupa autora: “Gojko Vuković” (1985).

Izvor: grupa autora: “Gojko Vuković” (1985).

PRILOG:

Zahvaljujemo B. Vučini na ustupljenom materijalu.

POVEZANI ČLANCI: