Očima umjetnika: Branko Šotra

Predratni revolucionar, borac i grafički umjetnik Branko Šotra radio je serije litografija sa tematikom iz Narodnooslobodilačke borbe. Mnogi njegovi radovi krasili su posljeratne knjige i članke o NOB-u posebno u Hercegovini, te su im dali prepoznatljiv vizuelni doživljaj. U prilogu donosimo nekoliko primjera partizanskog života iz grafičkog opusa ovog umjetnika.

GALERIJA – ratna grafika iz partizanskog života:

List “Borba“, 8.1.1961.

“Krš”. Časopis “Most”, br. 4, 1945., takođe List “Borba“, 5.5.1976.

“Kolona”, iz knjige “Hercegovina u NOB”.

list “Borba“, 3.6.1957.

list “Borba“, 11.1.1961.

“Sutjeska”, list “Sloboda”, 14. 2. 1970.

List “Borba“, 23.5.1960.

list Borba, 1.1.1961.

List “Borba“, 1.5.1947.

Izvor: zbornik “Pali za slobodu: borci NOR-a i žrtve fašističkog terora stolačkog kraja 1941-1945. godine”

Izvor: zbornik “Pali za slobodu: borci NOR-a i žrtve fašističkog terora stolačkog kraja 1941-1945. godine”

“Položaj”, Umjetnička galerija BiH.

PRILOG:

Grafika Branka Šotre našla se na stranicama tomova “Hercegovina u NOB”.

list “Borba“, 12.4.1963.

list “Borba“, 4.6.1965.

List “Borba“, 5.5.1976.

O umjetniku:

Branko Šotra (1906-1960), prvoborac, akademski slikar i grafičar, profesor i dekan Akademije primjenjene umjetnosti, sekretar ULUS i Saveza likovnih umjetnika Jugoslavije.

Rođen je u selu Pješivci kod Stoca, u Hercegovini, a gimnaziju i umjetničku školu završava u Beogradu gdje 1931. pristupa komunističkom pokretu. Hapšen je prije rata na osnovu Zakona o zaštiti države. Pred sam početak rata priprema izložbu koja propada prilikom napada na glavni grad. 1941. godine stupa u NOB, te se bori u Zapadnoj Srbiji, Kosovu, Albaniji i Grčkoj. U toku rata zauzimao je visoke rukovodeće vojne funkcije.

Kao umjetnik djeluje još tridesetih godina XX vijeka, kada se bavio duborezom i pisao članke o primjenjenoj umjetnosti. Poznato je da je izradio ikone u čapljinskoj crkvi 1931. godine i da je tokom rata, “jedne okupacijske zime (…) deljao u drvetu ikone i kandila.”

Posebno se realizuje nakon rata. Od 1951. godine bavi se isključivo grafikom, slika prirodu, hercegovački krš i ljude, te scene iz ratnog života.

Umro je u Švedskoj, u Štokholmu, gdje se nalazio na liječenju. Sahranjen je na novom groblju u Beogradu, a počast mu je tom prilikom odao i Zuko Džumhur.

Branko Šotra je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva I reda, Ordenom partizanske zvijezde II reda, Ordenom zasluge za narod I reda i Ordenom za hrabrost. U Stocu je 1963. otvoren spomen-muzej Branka Šotre i galerija koja je sadržavala 92 grafike iz stalne izložbe koje je donirao umjetnik.

Izvor: list “Borba.