Posljednje žrtve fašizma u Mostaru (1945.)

Jedno od najvećih stradanja Mostaraca od fašističkog terora se desilo druge sedmice februara 1945. za vrijeme povlačenja neprijateljskih i napredovanja partizanskih jedinica prema Mostaru. Iako u povlačenju, ustaše su 12-14. februara – dan-dva pred oslobođenje grada – pohapsile veći broj aktivista i simpatizera i odveli ih u pravcu Sarajeva. Jedan dio talaca je ubijen zajedno sa građanima Sarajeva, drugi je odveden u Jasenovac i tamo pogubljen. Datum njihove smrti je ostao nepoznat, a za mnoge nije bilo moguće ni utvrditi tačnu lokaciju smrti. Imena nekih ubijenih Mostaraca nalazimo na Luburićevom oglasu o streljanju marta 1945, a neka su u pretraživaču na sajtu JUSP Jasenovac.

Odvedeni u smrt pred samo oslobođenje Mostara (tačan datum smrti nije utvrđen)

kliknite na sliku da odete na stranicu palog borca:

Oglas Prijekog ratnog suda Maksa Luburića sadrži imena odvedenih Mostaraca (Sarajevo, krajem marta 1945.):