Mostarci – zatvorenici logora “Mamula” (1941-1943)

Spisak bivših zatvorenika u logoru “Mamula” sa područja opštine Mostar. Sastavio po sjećanju Mensur Seferović.

Izvor: arhiv porodice Seferović.

Brojna imena prepoznajemo sa spiska palih boraca sa Partizanskog spomen-groblja.

Iako je jedan dio zatvorenika streljan kod Mamule (dr Zvonko Marić, Tripo Uljarević, Borivoje Zurovac), jedan dio je bio pušten, a većina iz tog logora je kasnije prebačena u Italiju (logor Visco di Udine), te oslobođena nakon kapitulacije Italije 1943. godine. Mnogi od tih bivših zarobljenika u Italiji su se pridružili slovenačkim partizanima i poginuli kao borci brigade “Ljubo Šercer”. Dio oslobođenih koji su se vratili za Mostar kasnije su nastradali (obješeni kao taoci: Mujo Selimhodžić, Božo Skočajić, poginuli u borbi: Esad Fejić, Mustafa Kebo). Remzija Čevro je ostao u Italiji.

 1. Alikalfić Salih Ibrahima
 2. Arap Ahmed Sejde
 3. Bajgorić Omer Muhameda
 4. Baraković Salko Mustafe
 5. Beltram Zvonko Mihajla
 6. Bojanić Bogdan Šćepana
 7. Bošnjak Ivan Mate
 8. Breko Ibro Hasana
 9. Brkić Osman Muhameda
 10. Čevro Remzija Mustafe
 11. Ćišić Ibrahim Mustafe
 12. Delić Džemal
 13. Demirović Mustafa
 14. Deronja Abaz Alije
 15. Dizdar Bećir Mehmeda
 16. Dvizac Hajrudin Mahmuta
 17. Đidić Ivan Franje
 18. Đidić Vinko
 19. Fejić Esad Muhameda
 20. Gutić Đorđe Blagoja
 21. Hadarović Ibrahim
 22. Husković Alija Ibrahima
 23. Husrefović Avdo Ređepa
 24. Ilić Gavrilo Alekse
 25. Jakirović Husein Hasana
 26. Jašarević Alija
 27. Jukić Tomislav
 28. Kajtaz Fahrudin Fazlije
 29. Kebo Muhamed Hasana
 30. Kebo Musair Hasana
 31. Macić Salem Muharema
 32. Marić dr. Vjekoslav (vjerovatno u pitanju greška, na Mamuli je bio dr Zvonko Marić, prim.a.)
 33. Mehmedbašić Jusuf Huse
 34. Miletić Zvonko Jure
 35. Muslibegović Salko Šaćira
 36. Muštović Mustafa Ibrahima
 37. Nikolić Ljubo Milana (Pičeta)
 38. Pajo Muhamed Mustafe
 39. Perotić Nenad Petra
 40. Puzić Omer Saliha
 41. Radišić Lazo Trifka
 42. Raguž Martin
 43. Rahimić Salko Durana
 44. Rajković Mustafa Ibrahima
 45. Repak Šefik Muhameda
 46. Rizikalo Nusret Alije
 47. Sarić Jusuf
 48. Selimhodžić Mustafa Saliha
 49. Selimović Nazif Sejde
 50. Selimović Salko Mehe
 51. Skočajić Božo Maksima
 52. Slijepčević Obrad Rade
 53. Spremo Dušan Spasoja
 54. Stajić Ljubo Riste
 55. Ševa Zijad Huseina
 56. Šukalić Ahmet Mehmeda
 57. Tambić Slobodan Vlatka
 58. Trbonja Husein Osmana
 59. Trčalo Ibro Muhameda
 60. Uljarević Tripo
 61. Vejzović Said
 62. Velagić Muhamed Mustafe
 63. Vučijaković Alija
 64. Zuhrić Muharem
 65. Zurovac Boro