Upoznajmo zavičaj: Spomenici NOB-a (1970.)

Kako se nekad učilo – iz zadataka za školarce saznajemo o sadržaju spomen-ploče na kući Gojka Vukovića i druge, danas zaboravljene detalje.

Za cijelo vrijeme rata, pa i prije, narod našeg zavičaja pružao je otpor neprijatelju (kidali telefonske žice, palili kamione, ubijali neprijateljske rukovodioce, prikupljali oružje, hranu, lijekove, odjeću itd.). Mnogi su na ovim zadacima dali svoje živote. Da ne bismo zaboravili te junake i njihova junačke djela i da bismo se na njihovim primjerima učili kao se brani domovina, podignute su spomen-ploče i spomenici na mjestima značajnim iz narodnooslobodilačke borbe i borbe prije rata.

Jedan od najljepših spomenika u zavičaju je Partizansko spomen-groblje u Mostaru. U kamene ploče uklesana su imena preko šest stotina poginulih boraca Mostara.

Na spomen-ploči, postavljenoj na kući Gojka Vukovića u Mostaru, ispisani su stihovi:

“Vi niste uzalud pali divni junaci.

Imena vaša svijetle pred nama kao bodreći znaci.

Neustrašivo srce vaše pred nama bije

Dajući srcima snagu čelika.”

U ovoj kući 31. jula 1941. godine pružen je prvi oružan otpor neprijatelju.

U kući Muštovića za cijelo vrijeme rata radila je ilegalna štamparija. Neprijatelj je nije nikad otkrio.

Kuća u Cernici obilježena je kao mjesto gdje se održao sastanak Oblasnog komiteta Partije za Hercegovinu. U julu 1941. godine ovdje je donesena odluka o dizanju ustanka.

Na Tjentištu postoji velika kosturnica u kojoj su sahranjeni poginuli borci u V neprijateljskoj ofanzivi.

U vojnom logoru u Bileći bili su bili su zatočeni komunisti – politički kažnjenici od prve polovine 1940. do početka 1941. godine. Tu je spjevana čuvena pjesma “Bilećanka” – (“Čuje se odjek koraka po kamenu hercegovskom”).

U Berkovićima kod Stoca 17. aprila 1942. godine formiran je narodnooslobodilački odbor za Hercegovinu.

Rodna kuća narodnog heroja Miroslava Popare u selu Fatnici, opština Bileća, značajna je iz 1936. godine. Ovdje je formirana prva ćelija KPJ u ovom kraju. U toku rata tu su održana razna savjetovanja i kursevi za pripadnike NOB-e.

Spomen-ploča postavljena je i na kući narodnog heroja Vase Miskina Crnog u selu Orašje, opština Trebinje, jednog od organizatora ustanka u Bosni i Hercegovini.

U centru Ljubuškog podignut je spomenik palim borcima za oslobođenje ovog kraja, a postavljene su i biste narodnih heroja Jure Galića Velikog, Enesa Ormana i Marijana Primorca. U Konjicu je lijepo uređeno Partizansko spomen-groblje i postavljena bista narodnog heroja Maksima Kujundžića.

U svim mjestima širom zavičaja ima spomen-ploča i spomenika, ali je nemoguće sve nabrojati. Učenici trećih razreda svakako treba zajedno sa učiteljem da obiđu takva mjesta i u svoje teke prepišu stihove i sve druge podatke koji će im trebati prilikom razgovora u učionici.

Nastojte da u toku godine organizujete izlet u Mostar kako bi vidjeli divno Partizansko spomen-groblje i druga značajna mjesta u gradu.

ZADATAK:

  1. Popiši sve spomen-ploče u svom mjestu, a pokušaj da nešto saznaš i o ostalim spomen-pločama u zavičaju.
  2. Potraži ljude koji će ti moći nešto više reći o borcima poginulim za slobodu. U teku zabilježi potrebne podatke iz tog razgovora pa ih pročitaj pred cijelim razredom.
  3. Nađi slike spomen-ploča, spomen-groblja i druigh spomen-obilježja iz NOB-e pa ih nalijepi u svoju teku-album.

Priloge obradili: Emina HRVIĆ i Salko KOLUKČIJA, učitelji

372. NH Jure Galić Veliki, 375. NH Maksim Kujundžić, 435. NH Vaso Miskin Crni, 439. NH Enes Orman, 379. NH Miro Popara, 381. NH Marijan Primorac. Fotografije spomenutih narodnih heroja Hercegovine su uključene u brošuru “Partizanski spomenik u Mostaru” (1980). Ovi narodni heroji nemaju spomen-ploče na Partizanskom.

Izvor: digitalni arhiv B. Vučine

Povezani članci: