Susreti preživjelih: o jubilejima Mostarskog bataljona i hercegovačkih brigada 1951-1981.

Nekoliko članaka iz stare štampe u kojima je zabilježena proslava godišnjica formiranja brigada.

DESETA GODIŠNJICA MOSTARSKOG BATALJONA (1951.):

“(…) Proslava je nastavljana u Domu Jugoslovenske armije svečanom akademijom kojoj su prisustvovali članovi porodica poginulih boraca, preživjeli borci Mostarskog bataljona i predstavnici svih masovnih organizacija. Poslije akademije, oko 10 sati naveče, sa Trga Republike više od 2000 građana sa starim borcima i rukovodiocima Mostarskog bataljona na čelu krenulo je na partizanski marš preko Dobrča, gdje su Mostarci prije 10 godina odlazili u partizane. Poslije maršovanja tri bataljona učesnika ovog partizanskog marša sastala su se na velikom gradilištu predionice u Vrapčićima, odakle su krenuli prema Mostaru i kod Titovog mosta izvršili forsiranje Neretve.”

Tom prilikom podignute su nove spomen-ploče i nazvana ulica “Partizanski put”:

“U slavu hrabrih mostarskih boraca odobornici su odlučili da se ulica “Bjelušine” u kojoj su se sakupljali ilegalci i kojom se odlazilo u partizane, nazove “Partizanski put” (…)

U Mostarskom Blatu u kome su okupatori u nekoliko navrata streljali više rodoljuba iz Mostara, otkrivena je spomen-ploča. Na zajednički grob tridesetorice rodoljuba, narodnog heroja Mladena Balorde i sekretara Mjesnog komiteta Partije u Mostaru za vrijeme okupacije Jusufa Čevre i Ljube Brešana, položeni u mnogobrojni vijenci.

U Donjoj mahali, na kući gdje se za vrijeme rata nalazila tehnika Mjesnog komiteta takođe je oktrivena spomen-ploča.”

Izvor: “Borba“, 18.9.1951.

DVADESETA GODIŠNJICA DESETE HERCEGOVAČKE BRIGADE (1962.):

Deseta hercegovačka brigada formirana je 10. avgusta 1942. godine. List “Borba“, 8.10.1962.

“Prošlo je dvadeset godina od dana kada je Deseta, u kojoj je tada u tri batlajona bilo svrstano 618 boraca, pošla na svoj prvi borbeni zadatak. Od 11. do 13. avgusta, zajedno sa Drugom i Četvrtom proleterskom, Prvom krajiškom i Trećom sandžačkom, brigada je napadala Kupres. Na svom borenom putu, započetom kod Šujice, do borbi za oslobođenje Trista i završne borbe na uništenju opkoljenog 97 njemačkog korpusa, koju je vodila 7. maja 1945. kod Iirske Bistrice, Deseta je prevalila ratni put dug preko 6,500 kilometara. Na tom putu, vodeći borbe u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori , Dalmaciji, Hrvatskoj i Sloveniji, palo je 276 boraca koji su se u prvim danima svrstali u brigdau, od njih 71 samo u bici na Sutjesci. (…)”

TRIDESETA GODIŠNJICA (1972.):

ODLOMAK:

“Centralna proslava održaće se 16. septembra u Mostaru. Tom prilikom izvršiće se smotra brigade, dok će na velikom narodnom zboru građana Hercegovine i susjednih dalmatinskih komuna govoriti Edvard Kardelj, član Predsjedništva SKJ.

U okviru centralne proslave održaće se muzičko-poetski recital na Partizanskom spomen-groblju u Mostaru za koji je tekst napisao Mirzo Muštović.”

list “Borba“, 6.24.1972.

ČETRDESETA GODIŠNJICA (1981.):

list “Borba“, 9.9.1981.

FOTO-GALERIJA:

Nekadašnji borci u posjeti na Partizanskom krajem 1970-tih, početkom 1980-tih.

Konjički ili Mostarski bataljon:

Preuzmi knjigu: Enver Ćemalović, “Mostarski bataljon” (1986.), na stranici Izvori i literatura.