Skip to content

Izvori i literatura

Pročitali smo mi, pročitajte i vi

O borcima

Ćemalović, Enver (1986): Mostarski bataljon, Mostar

grupa autora: Spomenica Mostara 1941-1945. (prvi dio knjige, poglavlje “pali borci”)

brošura: Partizanski spomenik u Mostaru, IKRO Prva književna komuna, Mostar, 1980.

Sadrži slike palih boraca i fotografije Partizanskog spomen-groblja.

Komnenović, Danilo; Kreso, Muharem (1979): 29. hercegovačka divizija, IZ, Beograd 

grupa autora (1961): Hercegovina u NOB 1. dio, Beograd, Vojno delo

grupa autora (1986): Hercegovina u NOB  2. dio, Beograd

група аутора (1986): Херцеговина у НОБ 3.дио, Београд

grupa autora (1986): Hercegovina u NOB 4. dio, Beograd

Gordić, Ljubo i Hamzić, Refik: “Partizanski doktor Safet Mujić” 

Hamzić, Refik: “Hasan Zahirović Laca” (1981.)

grupa autora: “Gojko Vuković” (1985).


IZDVAJAMO: Skojevska poezija

Velimir Kovačević i Svetislav Mandić, zbirka poezije “Dvojica“, Mostar, 1940.

Konjhodžić, Mahmud (1981): “Mostarke”  -fragmenti o revolucionarnoj djelatnosti i patriotskoj opredje-ljenosti žena Mostara, o njihovoj borbi za slobodu i socijalizam, Opštinski odbor SUBNOR-a Mostar

Muštović, Mirza (1982.): Skrivena tvrđava, Mostar u borbi za slobodu, knjiga 5.

Skiba, Vlajko (1971): “Na posljednjem ispitu“, Informativni centar Mostar.

Hamzić, Refik (1981): “Mostarci, narodni heroji Jugoslavije“, ŠRO “Rade Bitanga” Mostar.

Jugoslavija, Spomenici revolucije, turistički vodič, “Turistička štampa”, 1986.

Spomenici Revoluciji (1968) (odlomak). Izvor: CIDOM.

Spomenici revolucije (Prva sveska, 1978) (odlomak) (cijela knjiga)

Hamzić, Refik (1991): “Mostarski liskaluci”, poglavlje “Liskaluci iz ratnih dana

Mostar moj grad, knjiga 6 (odlomak), priredio Hamica Ramić. (izdvojili smo tri priče, o porodici Danon, Tanji Peško i braći Zelenika)

učesnici govore: “Mostarska operacija“, okrugli sto, 13. februar 1985, za pobjedu i slobodu, Beograd 1986.


 

Seferović, Mensur (1970): Pred očima grada, »Informativni centar Mostar«, nagrada »14. februar« Skupštine opštine Mostar, 1970.

Seferović, Mensur (1981): „Istočno i zapadno od Neretve“, „Narodna armija“, Beograd 

Seferović, Mensur (1984): Rascvjeti bratstva, “Narodna armija”, Beograd

Seferović, Mensur: Mostarski kolopleti, edicija “Mostar u borbi za slobodu”, knjiga 8, Mostar

Seferović, Mensur (1961): Prozivka na Tjentištu, “Veselin Masleša”, Sarajevo

Seferović, Mensur (1964): Partizanski kolopleti, „Narodna armija“, Beograd

Seferović, Mensur (1958): “Bataljon u okupiranom gradu”, Sarajevo

Seferović, Mensur (1957): „Tajna partijske ćelije“, Sarajevo

Seferović, Mensur (1955): Drugovi iz bataljona, “Narodna prosvjeta”, Sarajevo

Seferović, Mensur (2009): Zvijezde stajaćice

Deseta hercegovačka brigada (spisak boraca)

Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945  

Seferović, Mensur (2014): Život piše svoju priču, Bosanska biblioteka Čikago.

Bajić, Nevenka: Komunistička partija Jugoslavije u Hercegovini u ustanku 1941. godine

Čekić, Smail (1996): Genocid nad Bošnjacima u 2. svjetskom ratu, Sarajevo

Halilbegović, Nihad (2006): Bošnjaci u jasenovačkom logoru, Sarajevo

Miletić, Antun (1987): Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945., Narodna knjiga, Beograd, Spomen-područje Jasenovac

Mulić, Sulejman (2012): Zdravstvene prilike u Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata sa posebnim osvrtom na Konjičko područje, BOSNA i Hercegovina 1941: novi pogledi : zbornik radova / [glavni i odgovorni urednik Husnija Kamberović]. – Sarajevo : Institut za istoriju

Romano, dr Jaša: Jevreji, zdravstveni radnici Jugoslavije 1941-1945, žrtve fašističkog terora i učesnici u narodnooslobodilačkom ratu

Skoko, Savo (1991): Pokolj hercegovačkih Srba 1941. godine, Beograd

https://topportal.info/u-mostaru-u-drugom-svjetskom-ratu-stradalo-1675-srba-spisak/

Članci:

Seferović, Nusret, (1961): “Partizanski Mostar”, feljton u sedam dijelova: partizanski mostar 1 , partizanski mostar 2, partizanski mostar 3, partizanski mostar 4, partizanski mostar 5, partizanski mostar 6, partizanski mostar 7

Džemil Šarac, članak „Sa Mostarcima“, Hercegovina br 9, Mostar, 1997, str 221

Senija Milišić, članak „Antifašizam Mostara u Drugom svjetskom ratu“, Mostar, 1997, Hercegovina br 9, str 238

Drago Karlo Miletić, članak „Italijanska reokupacija Mostara (septembar 1941 – juni 1943), Hercegovina br 7, str 119

Бошко Буха, Ратни пут 13. Херцеговачке ударне бригаде (поводом 40-годишњице њеног формирања), Херцеговина бр 4, стр 361

Salko Fejić: Konjički (Mostarski) bataljon, Hercegovina br. 2, str. 307.

Ćumurija, Ismet: Zlatna era RKUD “Abrašević”, most.ba

Ivica Stojčić: članak „Revolucionarni rad u rudniku uglja u Mostaru od 1936. do 1943. godine“, Hercegovina br 2, str 319

Momčilo Radović: članak „Aktivnost KPJ i Narodnooslobodilačkih odbora na slobodnoj teritoriji u sjevernoj Hercegovini 1941-1942. godine, Hercegovina br 1, str. 225

Odluka Pretsedništva AVNOJ-a o odlikovanju rukovodilaca  i učesnika u narodnom ustanku Hrvatske i Bosne i Hercegovine, list “Borba” 29.7.1945.

Fk Velež | Rsd Velež Mostar (rsdvelezmostar.blogspot.com)

https://www.portalnovosti.com/mostarke-otpor-u-zicama

http://mosheristorija.blogspot.com/2015/02/da-se-ne-zaboravi.html
 
 

Korisni linkovi:

Pretraživač Jasenovac: https://www.jusp-jasenovac.hr/default.aspx?sid=7618

Pretraživač Jadovno: https://jadovno.com/imenicni-popis/

zahvaljujemo bibliotekama CIDOM i znaci.org na brojnim ustupljenim podacima.