Članak palog borca dr. Vjekoslava Slovinića, u “Bračkom zborniku”

dr Vjekoslav Slovinić, Bračanin na radu u Mostaru, napisao je članak na medicinsku temu: “Kuga na Braču 1784. godine”, objavljen 1940. godine u prvom broju monografije „Bračkog zbornika“. Saradnici istog broja su bili Vladimir Nazor i drugi istaknuti brački intelektualci. Čitanje ovog štiva (na profilu dr Slovinića) dozvoljava nam da barem malo zavirimo u um ovog velikog čovjeka koji je do kraja podržavao pokret otpora. Časopis “Brački zbornik” postoji i danas.