Dvije ratne fotografije (Mostarski bataljon)

Novo na našem sajtu: rijetki snimci boraca Mostarskog bataljona za vrijeme boravka u selima Ribari i Visočica kod Konjica (1942-43. godine).

Selo Visočica. Na fotografiji: s lijeva na desno, stoje: Alija Krpo, Ragib Derviškadić, Meha Arap (s lulom), Ivan Bubaš, Refik Šećibović*. Čuče: Angelina Lambić, Fatima Ševa* i izvjesni Spasoje.

Selo Ribari 1942. Na fotografiji: s lijeva na desno, stoje: Stevo Mićević, Ivan Bubaš (pretpostavka), Ala Delić, narodni heroj Ahmet Pintul*, Osman Šantić, Džemal Fejić*. Čuče: Angelina Lambić (pretpostavka), Danilo Bilanović, Fatima Ševa*, (ime nepotvrđeno).

* pali borci.

Kratke biografije pojedinih boraca na slikama:

 • Meha Arap, rođen 1919. u Mostaru. Zidar, predratni aktivista radničkog pokreta, u Bataljonu od oktobra 1941. Vodič, kurir i ekonom. Dio Carinske udarne grupe koja je iz Sjevernog logora izvukla puške i drugo naoružanje za Bataljon. Isticao se duhovitošću i druželjubivošću. Opisan kao “doajen kurira, jedan medu nama izuzetno hrabar veseljak i neponovljiv na (…) partizanskom putu. Svi smo ga voljeli i radovali se susretima s njim, jer su bili puni dogodovština i šala, a znali smo da će biti smijeha ili na njegov ili na naš račun kad se god s njim sastanemo.” Izbjegao smrt u napadu 1943. iznad Mazoljica u kojem je stradao Alija Ćišić. Nakon rata živio i radio u Mostaru.
 • Danilo Bilanović: rođen 1926. u Mostaru. Đak, član SKOJ-a od 1941. i KPJ od 1943. Zamjenik političkog komesara Mostarskog bataljona u Odredu.
 • Ivan Bubaš, rođen 1906. u Mostaru, soboslikar, član KPJ od 1942. godine, u Bataljonu od septembra 1943. Opisan kao borac i politički radnik.
 • Alija Delić: rođen 1914. u Mostaru, limar, član KPJ od 1940, u Bataljonu od septembra 1941. Komesar čete. Poznato je da je preživio Petu ofanzivu na Sutjesci i došao u Mostar na oporavak sa 80 drugih boraca Mostarskog bataljona.
 • Džemal Fejić: rođen 1912. u Mostaru. Trgovac po zanimanju. U Bataljonu od početka 1942, ekonom čete. Poginuo u Ostrošcu kod Jablanice oktobra 1944.
 • Alija Krpo, rođen 1920. u Mostaru. Student medicine, član SKOJ-a od 1941. i KPJ od 1943. U Bataljonu od novembra 1943, referent saniteta.
 • Angelina Lambić, rođena 1920. u Borcima kod Konjica. Domaćica, član SKOJ-a od 1941. i KPJ od 1942. U Bataljonu od septembra 1941. Bolničarka.
 • Stevo Mićević, rođen 1923 u Borcima kod Konjica, konobar, član SKOJ-a od 1942. i KPJ od 1943, u Bataljonu od septembra 1941. Komandir voda, jedan od boraca čuvene Udarne desetine na čijem čelu je bio Meha Trbonja.
 • Ahmet Pintul, narodni heroj: rođen 1922, Mostar, bravar, član SKOJ-a od 1940. i KPJ od 1941, u Bataljonu od oktobra 1941, komandant Bataljona, izvršio i predvodio brojne akcije protiv neprijatelja. Poginuo na Gradu kod Konjica marta 1944. u “prijateljskoj vatri” kad su se susrela dva partizanska voda a da se nisu međusobno prepoznali. Opisan kao “izuzetno skroman i brižan za svoje borce, uvijek na najtežim pozicijama i zadacima svoga voda, čete i, do smrti, svoga Bataljona”.
 • Fatima Ševa, rođena 1924. u Mostaru. Đak, član SKOJ-a od 1941, u Bataljonu od jeseni 1943. Borac i bolničarka. Poginula u Grušći kod Konjica aprila 1944.
 • Refik Šećibović, rođen 1919. u Seonici kod Konjica. Student, član KPJ od 1941, u Bataljonu od novembra 1941. Zamjenik komesara Mostarskog odreda. Poginuo u Grušći aprila 1944.

Izvori: Arhiv porodice Mrgan Đikić. Zahvaljujemo na ustupljenom materijalu.

Povezani članci: