Foto Klub “Salko Šestić” iz Mostara (1949.-1992.)

U foto klubu “Salko Šestić”, nazvanom po palom borcu iz Mostara, obučavale su se generacije mladih fotografa, među njima i proslavljeni mostarski fotograf Ćiril Ćiro Raič (1936.-2011.).

Odlomak iz knjige “Pregled stvaralaštva u Mostaru”, Šarić, Salko (2017).

(…) Foto i kino klub “Salko Šestić” je bio omladinski Foto i kino klub osnovan u Mostaru 1949. godine i dobio je ime po Salki Šestiću (rođen u Mostaru 5.IV 1922, ubijen u Mostaru od ustaša 19.I 1943.), bio je sekretar mjesnog komiteta SKOJ-a. Šestić se veoma uspjelo bavio fotografijom iz hobija, a znanje o fotografiji je sticao u ateljeu mostarskog fotografa Zije Kolakovića koji ga je podučavao fotografskom umijeću.

Salko Šestić, borac i ilegalac, amaterski fotograf po kojem je nazvan ovaj mostarski foto klub.

U ovom Klubu su djelovale Izlagačka i Školska sekcija i u ovim sekcijama uvijek je bio veliki broj članova. Cilj ovog Kluba je bio popularizacija fotografije kao sredstva kreativnog izražavanja i sticanja saznanja o osnovama fotografske tehnike kod mladih. Klub je organizirao klupske, kolektivne međuklupske, republičke i jugoslavenske izložbe fotografije. Poznato je da su 1957. godine održali IV klupsku izložbu umjetničke fotografije u prostorijama mostarskog hotela “Bristol”. Na ovoj izložbi nagrade su osvojili članovi ovog Kluba: Gligorije Marić, Sabo Selimić i Stojan Anđelković.

Klub je organizirao općinska takmičenja fotosekcija osnovnih škola i republičke izložbe.

Članovi ovog Kluba bavili su se i amaterskim filmom. Prvi amaterski film snimio je član ovog Kluba Gligorije Marić (pisac scenarija i snimatelj filma) 1963. godine, pod nazivom “Moj grad nekad i sad”. Iste godine marić snima još tri amaterska filma u autorstvu sa članom Kluba Dervišem Čadrom pod naslovima “Izlet u Hercegovinu”, “Sreska takmičenja Narodne tehnike” i “Od sirovog pamuka do gotovog proizvoda”.

U okviru Kluba je od 1982. godine djelovala i Mala alternativna galerija (MAG), koja je bila otvorena za mlade autore koji su nudili kvalitetne radove i zanimljive ideje (poznato je da su u ovoj Galeriji 1983. godine svoje fotografije izložili: Zoran Žorž Dragoljević, Vladimir Kolopić i Jadran Rizvanić). Izdavali su list Vrući kontakt koji se bavio problemom fotografije, a počeo je izlaziti 1983. godine.

U ovom, nekad veoma renomiranom Foto i kino klubu, umijeće fotografske umjestnosti savladali su mnogi Mostarci. Većina mostarskih fotografa školovana je u ovom Klubu. Neki od njih postali su veoma uspješni majstori fotografije i sudjelovali su na brojnim foto izložbama u bivšoj Jugoslaviji i Evropi. Sačuvani su podaci i o tome da je ovaj Klub do 1966. godine organizirao sedam jugoslavenskih i međuklupskih izložbi (II i VII održane su 1956. i 1964.), i jednu republičku. Ostala dokumentacija o djelatnosti ovog Kluba stradala je u ratu 1992/1993. kada su prostorije ovog Kluba uništene granatiranjem Mostara.”

Izvor: Šarić, Salko (2017): “Pregled stvaralaštva u Mostaru”. Zahvaljujemo CIDOM-u na podacima.

Jedan od najpoznatijih nekadašnjih članova Foto kluba “Salko Šestić” je bio i čuveni mostarski fotograf Ćiro Raič koji je u njemu napravio svoje prve fotografske korake. Kako kažu, ostalo je istorija!

Ćiril Ćiro Raič, fotograf (1936.-2011.)

Rođen 1936. godine u selu Strgonice kod Konjica. U Mostar dolazi 1952. i učlanjuje se u Fotoklub “Salko Šestić“. Završava fotografski obrt 1955. godine, te se zapošljava kao fotograf u Zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode, gdje provodi cjelokupnu aktivnu karijeru. Sarađivao je sa brojnim naučnim institucijama, a njegove fotografije su objavljivane u radovima istaknutih naučnika, kao što su Alojz Benac, Đuro Basler, Šefik Bešlagić, Marian Wenzel i drugi. Zvanje majstora umjetničke fotografije stiče 1975. godine, kada je primljen u članstvo Udruge primijenjenih umjetnika BiH i Jugoslavije. Učestvovao je u brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, te dobio niz nagrada i priznanja.

1998. godine izdao je fotomonografiju. Preminuo je 2011. godine. Njegova arhiva proglašena je nacionalnim blagom BiH 2019. godine. Ćirini sinovi Vladimir i Davor nastavljaju očevo djelo, predano radeći na očuvanju njegove ostavštine. Izvor: večernji list; centarzamir. Fotografija: dpumh.

Jedan primjer Ćirine fotografije Partizanskog spomen-groblja se može pronaći na sajtu foto-ciro.com.

GALERIJA:

Salko Pajić, na vratima foto kluba “Salko Šestić”. Izvor: mostarhistory.

Salko Pajić, čuči lijevo, držao je foto klub “Salko Šestić”, sa obućarom Buljevićem. Slikano 1959-60. godine, na Carini. Izvor: CIDOM.

Isprd foto kluba “Salko Šestić”. Salko Pajić stoji lijevo.

Mostar, pogled sa Biskupove glavice, zima 1976. godine. Fotografisao Nenad Ramljak, foto klub “Salko Šestić”. Izvor: mostarhistory

Mostar, Partizansko spomen-groblje, zima 1976. godine. Fotografisao Nenad Ramljak, foto klub “Salko Šestić”. Izvor: mostarhistory

Čitajte naše članke, posjetite naš blog.