Skip to content
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Pali borci Mostarskog bataljona

Mostarski bataljon je nastao kao “Konjički” septembra 1941. godine. Sve do formiranja 13. hercegovačke brigade maja 1944, kroz Bataljon je prošlo 827, a poginulo 445 boraca, od kojih 211 iz Mostara. Od 86 žena poginule su 43. Mostarci su se borili i u mnogim drugim jedinicama NOVJ i u redovima aktivista NOP-a u Mostaru i drugim gradovima BiH… Prema evidenciji organizacije SUBNOR Mostar, svaki treći građanin bio je aktivista NOP-a, poginulo je 670 boraca, 1517 su žrtve fašističkog terora, 206 civilne žrtve rata. Džemil Šarac, članak „Sa Mostarcima“, Hercegovina br. 9, str. 221.

“A svi smo bili mladi. Nama , koji smo imali 17,18 godina, neki su bili stari iako nisu imali više od 25. Rijetki su bili oni sa 30 i više godina. Bilo je i djevojaka i mladića različitih osobina i temperamenata, robusnih i mirnih, pričljivih i ćutljivih, bezumno hrabrih i racionalnih, običnih i natprosječnih, polupismenih i s fakultetom, argata i visokokvalifikovanih randika, srednjoškolaca i studenata, vještih pjevača i onih kojima je slonče stalo na uho, šaljivčina i ozbiljnih. Iz svih naših nacija i vjera: Muslimana, Hrvata, Srba, Jevreja, pravoslavaca, katolika, muslimana, jevreja, ateista, poluateista. Bilo nas je iz Mostara i od Mostara, iz Konjica i od Konjica.  časopis Hercegovina br. 7, str. 238

Iz Mostara su svakih 10-15 dana stizale grupe novih boraca i Odred je brzo izrastao u solidnu vojničku snagu. Vodiči grupa iz Mostara bili su Mehmed Arap, Vasa Maslo, Serif Burić, Husa Orman, Vojo Ivanišević 1 Pero Krajina, koji su se svrstavali među najhrabrije i najsnalažljivije borce. Grupe su redovno, pored oružja, iznosile sanitetski materijal, šećer za bolnicu, pisaći pribor, veće količine papira, knjige iznesene iz Narodne biblioteke (od kojih je formirana biblioteka na Borcima) i ostalo za potrebe Odreda.  https://www.cidom.org/wp-content/uploads/2017/11/Hercegovina-u-NOB-1.pdf

Nakon rata, jedna ulica u Mostaru je nazvana po Mostarskom bataljonu.

Load More