Sofija S. BAKARIĆ 

SOFIJA (SLAVKA) BAKARIĆ, zvana Velika Buca, rođena 11. februara 1924. godine u Beogradu. Živjela se porodicom i školovala se u […]