Skip to content
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

braća Balić

Mirza i Mustafa Balić, dva starija brata mostarskog skakača sa Starog mosta Emira Balića, ubijena su u Jasenovcu tokom Drugog svjetskog rata. I svi ostali članovi porodice su bili aktivni učesnici NOP-a. Trećeg brata Husniju Balića, rođenog 1925. godine u Mostaru, Gestapo je uhapsio 1943. godine i odveo u rudnik olova u Trepču, odakle je pobjegao i priključio se albanskim partizanima. U Mostar se vratio 1946. godine sa činom oficira. Dvije Emirove starije sestre, Mirzija Latifić rođena Balić i Silva Miletić rođena Balić, bile su uključene u pokret otpora Mostara od 1941. i 1943. godine. Majka Safija je takođe sve godine rata pomagala ilegalni rad pokreta otpora Mostara. Radnja oca hadži-Abdulaha Balića je bila glavni punkt u Mostaru za “partizansku ilegalu”.

Izvor i literatura: Halilbegović, Nihad (2006): Bošnjaci u jasenovačkom logoru, Sarajevo