Skip to content

Statistika

Partizansko u brojkama

Ko su pali borci sa spomen-pločom na Partizanskom spomen-groblju u Mostaru? Napravili smo analizu u osnovnim crtama, prema kratkim biografijama 718 palih boraca na našem sajtu.

/rezultat istraživanja na osnovu baze podataka od 1.7.2023. Napravljeno prema originalnim natpisima na spomen-pločama. Podaci na partizansko.info se mijenjaju i nadopunjavaju po potrebi./

Muškarci i žene na Partizanskom

Muškarci čine većinu palih boraca.

Oko 11% palih boraca su žene.

Statistika

90% palih boraca su bili mlađi od 35 godina.

Većina palih boraca na Partizanskom (oko 55%) su omladinci uzrasta 18-25 godina.

Stariji od 35 godina čine oko 10%.

39 palih boraca su mlađi od 18 godina.

Statistika

Pokret širokih narodnih masa

76% (3/4) poginulih na Partizanskom čine radnici, đaci i seljaci.

Predratno zanimanje

Statistika

Nisu svi bili u odredu sa puškom…

Preko 65% su borci.
Ostali su ilegalci, aktivisti i simpatizeri, dakle civili – borci pokreta u gradu ili na selu.

Statistika

* Mnogi pali borci su imali više uloga. Uzeta u obzir ratna uloga u vrijeme pogibije.

Borci u odredu su bili mahom mlađi od 35 godina.

Borci su najveća skupina u uzrastu do 35 godina.

Iznad 35 godina prevladavaju aktivisti i simpatizeri.

Ratna uloga po uzrastu

Statistika

Najviše ih je poginulo u borbi.

56% su poginuli u borbi, uglavnom mladi u uzrasnoj grupi od 18-25 godina.

33% palih boraca su ubijeni.

Način pogibije

Statistika

Pali borci po godini pogibije

Godina pogibije

Statistika

* Nepoznata godina pogibije za 10 osoba.

Najčešća mjesta pogibije

Statistika
Statistika

Oko 37% pogibija se desilo na 6 lokacija.

75% je poginulo u BiH, 15% u HR.

Mostar u malom

Statistika

* Etnička pripadnost prema procjeni partizansko.info

Ostali primjeri

Statistika

Oko 6% su poginuli u toku V ofanzive na Sutjesci 1943.

Statistika

Oko 4% su ubijeni u Sarajevu marta 1945. (Luburićev „prieki sud“)

Statistika

Oko 5% su poginuli tokom završnih operacija na Ivan-Sedlu 1945.

Statistika

Oko 7% su đaci i profesori Gimnazije u Mostaru.

Statistika

Oko 9% su igrači ili funkcioneri „Veleža“.

Statistika

Oko 10% su mladi regrutovani nakon oslobođenja Mostara i poginuli u završnim operacijama od Ivan-sedla do Slovenije.