Skip to content

Logori

Mostarci i Mostarke u logorima

Oko 75 palih antifašista sa Partizanskog spomen-groblja je bilo internirano u koncentracione logore NDH. Od toga je većina likvidirana u zloglasnim logorima Jasenovac i Stara Gradiška. Jedan dio starih predratnih komunista je već bio u Lepoglavi kad je počeo rat, i svi su likvidirani kad su ustaše došle na vlast. Brojni mostarski Srbi su uhapšeni ljeta 1941. i ubijeni u jamama Jadovno kod Gospića. Iako je jedan dio zatvorenika streljan kod Mamule, većina je iz tog logora prebačena u Italiju (logor Visco di Udine), te oslobođena nakon kapitulacije Italije. Mnogi od tih zarobljenika su se pridružili slovenačkim partizanima i poginuli kao borci brigade “Ljubo Šercer”.  Zatvorenici na Rabu, gdje je bio logor za Jevreje, takođe su oslobođeni nakon kapitulacije Italije, i pridružili su se partizanima, u čijim redovima su poginuli kao borci. Dio jasenovačkih zarobljenika je upućen u logore Njemačkoj i Norveškoj gdje su ubijeni.