Skip to content

Doktorica Berta Bergmann

Dr Bergmann i porodica

Dr Berta Bergmann, prva žena svršeni srednjoškolac u BiH, pomagala je NOP sve do januara 1945. kad je odvedena u logor Jasenovac gdje je i ubijena. Na Partizanskom su i spomen-ploča njenih nećaka, Mihajla i Radojke.