Borci pričaju: Pavle Neimarović (o mostarskim kuririma)

STAZE MOSTARSKIH KURIRA Od početka pripreme za ustanak, u Mostaru je počela da funkcioniše stalna kurirska služba. Odvijala se, uglavnom, između partijske organizacije u Mostaru i naših jedinica na terenu: Konjičkog i Mostarskog bataljona na sektoru Konjica i Južnohercegovačkog odreda na prostoru nevesinjskog sreza. Naravno, odvijala se i u samom gradu, i to vrlo intenzivno, … Nastavi čitati Borci pričaju: Pavle Neimarović (o mostarskim kuririma)