Nove slike palog borca Franje Intihara

Zbirka fotografija člana posade američkog bombardera Franje Intihara je znatno upotpunjena, zahvaljujući podršci gospođe Lj. Nevrt i Vazduhoplovnog muzeja u Beogradu.

Gospođa Nevrt nam je po sjećanju napisala podatke o svakoj fotografiji i dokumentu, a Muzeju smo se obratili za materijal iz njihove zbirke o drugim pilotima i obećali su poslati.