Nova fotografija na sajtu partizansko.info: Smajil Jugo

Pali borac Smajil Jugo. Zahvaljujemo porodici Jugo na podršci.

Smajil A. JUGO